Om människor ska kunna bo och leva i hela landet krävs en infrastruktur som fungerar. Det räcker inte med halvmesyrer som är färdiga när dagens barn blir pensionärer, skriver Anders Åkesson (C). Foto:

Debatt: ”Vi kan inte vänta på snabbtågen till 2090-talet”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Sverige behöver bygga ut kapaciteten på sin järnväg. Strax innan jul presenterade Sverigeförhandlingen hur det skulle kunna gå till. Centerpartiet står bakom det Sverigeförhandlingen kommit fram till och ser att bygget måste genomföras snabbt och också finansieras på ett hållbart sätt. Sverige har inte tid att vänta till 2090-talet.

Vi menar att genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera utbyggnaden av järnvägen kan en ny stambana för höghastighetståg stå färdigt betydligt tidigare. Det skulle kunna betyda mycket för Sörmland och resten av landet. Ostlänken är en vital del av vad Sverigeförhandlingen handlar om.

Ostlänken, den del av de nya stambanorna som rent konkret berör Sörmland är en del av ett helt järnvägssystem i landet och i Europa. Sverige behöver investera i nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. De två stora frågorna handlar om hur vi kan bygga de nya stambanorna för höghastighetståg snabbt och effektivt och om hur bygget ska finansieras. Idag finansieras transportinfrastruktur via anslag, budget för budget – år för år. Men det lämpar sig inte för nya stambanor som är en investering av en typ som bara görs en gång per sekel.

Gör man på det traditionella sättet riskerar höghastighetsbanorna att byggas i snigelfart, etappvis, i stället för som det sammanhängande projekt det är. Det skulle göra att de nya stambanorna skulle komma att stå helt klara först i mitten av 2090-talet. Det är ohållbart.

Centerpartiet anser att en modell, liknande den som användes när Öresundsbron byggdes, bör användas även för de nya stambanorna för höghastighetståg. Genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än vad som diskuteras idag. Vi vill också att man lyfter ut projektet ur riksdagens vanliga budgetprocess för att kunna bygga banorna så effektivt, snabbt och billigt som möjligt.

Sverige behöver mer infrastruktur i hela landet, från norr till söder. Genom att vissa nyinvesteringar lånefinansieras kommer också andra viktiga projekt runtom i landet kunna genomföras snabbare än annars. Det tjänar alla på.

Centerpartiet vill bygga ihop Sverige med höghastighetståg, men vi satsar också på att befintliga tåg ska gå i tid. Vi lägger därför fyra miljarder mer än regeringen i vår budget på de regionala och lokala banorna.

Om människor ska kunna bo och leva i hela landet krävs en infrastruktur som fungerar. Det räcker inte med halvmesyrer som är färdiga när dagens barn blir pensionärer, kraftfulla satsningar är nödvändiga för att knyta ihop Sverige. Jag ser framemot att idag besöka Nyköping för att fortsätta samtalet om Ostlänken och hur vi med snabbare tåg kan fortsätta stärka Sörmland.

Anders Åkesson

riksdagsledamot, Centerpartiets talesperson i infrastrukturfrågor, ledamot i Trafikutskottet

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietDebattInfrastrukturOstlänken
Relaterat