Foto:

Debatt: Vi vill införa aktivt skolval

Inlägg utifrån
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Våra barns framtid är allas vår framtid. Barns rätt till kunskap och en bra utbildning, oavsett individuella förutsättningar och socioekonomisk bakgrund, är en viktig grundstomme i vår demokrati. Svensk skola ska vara en jämlik skola som ger alla barn lika möjligheter till en bra start i livet. Nyköpings kommun har blivit nationellt kända för våra modiga satsningar på en likvärdig skola. I Nyköping tror vi på en skolutveckling som både ger goda resultat och stärker de värden som kan skapa ett finare samhälle. Vår övertygelse om att satsa på integration, på att bryta barriärer och utanförskap och en skola för alla har resulterat i ”Nyköpingsmodellen”.

Nyköpingsmodellen ger förutsättningar för att ge alla barn det de har rätt till - Utbildning på lika villkor. Nyköpingsmodellen är en omfattande, politiskt blocköverskridande insats för att förändra samhället med skolan som bas. 2014 slog Nyköpings kommun ihop sina högstadieskolor till en. Syftet var att bryta segregationen, där människor med olika bakgrund och levnadsvillkor lever isolerade från varandra - så som det idag ser ut i många svenska och europeiska samhällsstrukturer. Vi ser skolan som den viktigaste platsen att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån människors olika bakgrund.

För lite mer än en vecka sen gick den första årskullen ut nian som gått högstadiet enligt modellen. Nu är det dags för nästa steg mot ökad social sammanhållning och likvärdighet. I dag, måndag 19/6, bjuder den rödgröna majoriteten därför in friskolorna till dialog om aktivt skolval. Aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare uppmanas att välja skola till sina barn. Avsikten är att få alla att göra informerade val och att ge skolorna en mer allsidig social sammansättning av elever. Skolkommissionen förespråkar det i kapitel 10 av sitt slutbetänkande: ”Aktivt skolval och minskad segregation”. Vi rödgröna tror i likhet med Skolkommissionen att ett klokt utformat aktivt skolval kan bidra till bättre kunskapsresultat och ökad social sammanhållning.

Vi anser att följande delar behöver ses över för att få till ett aktivt skolval i Skolkommissionens anda:

– riktlinjer för skolskjuts

– informationsinsatser till vårdnadshavare

– urvalskriterier till skolor med fler sökande än platser

– gemensam antagning

Den rödgröna majoritetens förhoppning med dagens möte är att öppna upp för en bra dialog och möjlighet till ett fortsatt positivt samråd, både med friskolorna och oppositionen i frågan om aktivt skolval. Vidare att ett blocköverskridande beslut kan fattas under 2017. Lyckas vi med det kan Nyköping bli en föregångskommun som fortsätter att visa vägen för övriga Sverige.

Urban Granström (S)

Kommunalråd

Malin Hagerström (MP)

Kommunalråd

Nicklas Franzén (V)

Kommunalråd

Kent Pettersson (S)

Ordförande Barn och Ungdomsnämnden

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingUtbildningDebatt
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka