Den som bosätter sig i Nyköping ska inte vara tvungen att pendla. Vi behöver satsa lika målmedvetet på nya företagsetableringar de kommande 10-15 åren, som vi gjort på ”bo-propagandan”, skriver Anders Eriksson (C). Foto:

Debatt: "Viktigt att kunna både bo och arbeta i Nyköping"

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Nyköpings kommun har framgångsrikt arbetat med att få fler att bosätta sig i vår kommun. ”Bo i Nyköping-kampanjen”, som exponerats år efter år, har bidragit till att vi ökar i antal med ca 500 per år. Målet med detta är främst en ökad skattebas, som skapar ekonomiskt utrymme för önskade och nödvändiga investeringar och förbättrad kvalité i våra verksamheter. Tanken är god och projektet har lyckats. Exakt hur bra det blir när allt är färdigräknat, beror på vem eller vilka som flyttar hit. Två heltidsarbetande vuxna i ett hushåll, kontra en ensamförsörjande förälder med tre barn i skolåldern, eller seniorer med omfattande omvårdnadsbehov, ger ju olika ”klirr i kommunkassan”. Fler invånare innebär också nödvändig utbyggnad av infrastruktur och verksamhetsresurser, vilket kostar. Men i grunden känns det sunt att vi är en kommun i expansion, om vi dessutom lägger stor vikt vid VAR och HUR de nya bostadsområdena exploateras. Centerpartiets vilja är att växa ut mot landsbygden och skapa moderna boendeformer, med hållbar energiförsörjning, i små kompletta samhällen runt de nya och snabba transportlederna.

Samtidigt behöver vi verka för att nya företag och arbetsplatser kan etableras, i samma takt som bostäderna. När man beslutar sig för att bo i Nyköping, bör man också hitta en möjlighet att försörja sig på hemmaplan. En möjlighet att slippa ”pendla bort” 2,5 timme per dygn, som annars kunde använts till kvalitetstid med familj och vänner. En möjlighet att gå eller cykla till arbetet, för att skona miljö och bygga folkhälsa. Vi behöver bli lika duktiga på företagsetablering, som på att skapa nya bostäder.

Under 2017 startades, enligt Bolagsverkets statistik, 360 nya företag i Nyköping. Aldrig förut, har så många nya företag startats under ett år i vår kommun. Med Centerpartiets olika förslag till förenklingar och förbättringar för dessa småföretagare, kommer de sannolikt att våga och kunna växa i omfattning och därför behöva rekrytera personal på hemmaplan. Det kommer också att startas ännu fler småföretag i Nyköping, när vår politik har slagit igenom fullt ut. Vi har en stark nyföretagarkultur i vår kommun.

Vår stora gemensamma utmaning, är att attrahera större arbetsgivare inom främst handel- och tjänstesektor, som omedelbart behöver anställa 10-100 personer. Varför väljer inte dessa att etablera i Nyköping i större utsträckning? Myndigheter flyttas till Eskilstuna. IT-tjänstföretag etablerar i Katrineholm. Varför väljer de inte oss? Vi behöver satsa lika målmedvetet på nya företagsetableringar de kommande 10-15 åren, som vi gjort på ”bo-propagandan”. Avsätta ett rimligt ekonomiskt utrymme för kampanjen ”Näring i Nyköping” och tillsätta rätt grupp av kompetenser för uppdraget. Potentialen finns. I Centerpartiets Nyköping ska man i framtiden kunna bo och leva hållbart i kompletta små samhällen och försörja sitt hushåll med ett arbete på ”cykelavstånd” – något som den moderna och medvetna människan idag drömmer om.

Anders Eriksson

Centerpartiet Nyköping

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietNyköpings kommunArbetsmarknadEkonomi/FöretagInfrastrukturPendling
Relaterat