Företrädare för Kristdemokraterna vill satsa mer på familjer och barn i Nyköping. Foto:

KD: ”Starka familjer bygger ett starkt samhälle”

Inlägg utifrån

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Varje människa är unik och värdefull i sig. Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Denna insikt är en grundbult i den kristdemokratiska ideologin. Familjen är därför ett mål i sig. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. En framgångsrik utveckling av samhället och landet måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Starka familjer bygger ett starkt samhälle.

Vi tycker det är självklart att föräldrar ska dela på föräldraförsäkringsdagarna. Det är en stor förmån att få ta del av sina barns första år och att se dem utvecklas. Det är självklart bra för barnen att få tid med båda sina föräldrar. Men det är inte politiker som ska bestämma i vilken omfattning eller om föräldrarna vill ha ledigt tillsammans och ta ut dubbeldagar. Det är föräldrarna själva som ska bestämma. Vi vill ha en helt flexibel föräldraförsäkring. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående som en mormor eller en bonuspappa. Kristdemokraterna vill inte tvångskvotera dagarna mellan föräldrarna och på det viset inskränka familjers frihet att själva styra över sin vardag.

Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få Barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet tills barnet fyller tre år. Barnomsorgspengen ska uppgå till 6000 kronor per månad och ska betraktas som inkomst och vara skattepliktig.

Barns dagar på förskolan är oftast längre än vuxnas arbetsdagar. Därför är det viktigt att förskolebarnens dagar håller en hög kvalitet. Barngrupperna är idag för stora. Vi anser att det ska vara högst 12 barn per barngrupp för de yngsta och 15 barn för 3-5 åringar. En god miljö för både barn och personal.

För att stärka familjerna föreslår kristdemokraterna ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar arbetar blir skattesänkningen 1000 kronor per månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget för andra inkomster, såsom föräldrapenning eller a-kassa.

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill vi höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kronor för familjer med ett barn, 425 kronor för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn.

För oss Kristdemokrater är det viktigt att stärka familjens roll i samhället. Föräldrar vet bäst vad som passar just deras familj. Att få mer tid för sina barn står högt i prioritering för den moderna familjen idag. Därför vill åtta av tio ha en modern flexibel föräldraförsäkring. Därför driver vi den frågan i valrörelsen för att kunna gå föräldrarna tillmötes.

Ge oss ditt förtroende i valet den 9 september. Vi lovar att prioritera välfärden. Rösta på Kristdemokraterna!

Marita Göransson (KD)

gruppledare i Nyköpings kommun

Lars Lundqvist (KD)

ledamot i Bygg- och tekniknämnden

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018KristdemokraternaNyköpings kommunUtbildningFörskolaFöräldraförsäkringFöräldrarTrygghetbarn och familj
Relaterat