Regeringens förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar kommer att slå hårt mot Sveriges småföretagare samtidigt som det förlänger vårdköerna, skriver Anna-Greta Lundh och Björn Lindgren.  FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

”Småföretagare räddas av sjukvårdsförsäkringar”

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Om mindre än en månad fattar riksdagen ett beslut som kommer att slå hårt mot Sveriges småföretagare samtidigt som det förlänger vårdköerna. Undertecknade känner våra kunders och våra medlemmars oro och vädjar till politikerna att tänka om.

På riksdagens bord ligger ett förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. Det framställs ofta som att en privat sjukvårdsförsäkring är något högavlönade direktörer använder för att få gräddfil förbi vårdköerna. Vi förstår att den bilden är ett bra slagträ i debatten, men den är inte korrekt. Som en av branschens största aktörer vet Länsförsäkringar Södermanland hur det ser ut i verkligheten. 9 av 10 som har sjukvårdsförsäkring hos Länsförsäkringar Södermanland är egenföretagare eller anställda i mindre företag med upp till 10 anställda.

Våra kunder och våra medlemmar som är småföretag har ofta inte de resurser som finns på större arbetsplatser. I avsaknad av en HR-avdelning ­eller avtal med företagshälsovård har man valt att ta sitt ansvar för sina medarbetares hälsa genom att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. En sådan försäkring innebär att de får hjälp med förebyggande insatser, arbetslivsinriktad ­rehabilitering för medarbetare som är eller riskerar att bli sjukskrivna och snabb tillgång till ­specialistvård vid sjukdom ­eller skada.

För butiksägaren som inte kan hålla sin butik öppen när ryggskottet slår till är snabb vård a och o. För ett mindre ­företag kan detta vara skillnaden mellan plus och ­minus i bokslutet, eller faktiskt om hela företagets fortlevnad. Varje person som fastnar i en vårdkö är en person för mycket, men det blir givetvis extra kännbart i ett mindre företag om en nyckelperson blir borta en längre period.

Med regeringens förslag om en ny skatt på den här typen av försäkringar kan många företag som vill ta sitt arbets­givaransvar få svårt att göra det. Med färre försäkrade blir innebörden av att beskatta den här typen av försäkringar dessutom ett ökat tryck på den offentligt finansierade vården. Flera hundra tusen vårdmöten och behandlingar hanteras genom försäkringar varje år. En stor andel av de försäkrade arbetar i bygg- eller tillverkningsindustrin eller i detaljhandeln. När färre personer kan använda den möjligheten ska de in i den redan hårt belastade offentliga vården. Det innebär längre vårdköer för alla. Bara i Södermanlands län har 11 procent en sjukvårdsförsäkring. Är Landstinget Sörmland redo att redan den 1 juli, när lagen föreslås träda i kraft, ta emot dem?

Vi vill vädja till riksdagen att välja verkligheten före den ­politiska nidbilden. Att beskatta sjukvårdsförsäkringar slår inte mot högavlönade direktörer, de kommer att fortsätta ha försäkringar. En ny skatt slår mot dem med lägre inkomster och mot småföretagare som vill skydda sin verksamhet och hjälpa sina medarbetare. Vi står på deras sida och hoppas även våra folkvalda är beredda att göra det.

Anna-Greta Lundh

vd Länsförsäkringar Södermanland

Björn Lindgren

regionchef Svenskt Näringsliv

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

regeringenLandstinget SörmlandDebattEkonomi/Företagsjukvård och hälsa skatter
Relaterat