Vi vill återinföra det regelverk och motsvarande ersättning kompenserad med omsorgsindex som gällde då välfärdsföretagen sökte sig hit. Hemtjänsten i stort förtjänar bättre förutsättningar, skriver Anna af Sillén (M) och Johan Schenström (M).   FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

Debatt: ”Valfriheten inom hemtjänsten gör Nyköping bättre”

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Svar till Jim Merkell, SN 1/2.

Att våra äldre ska få välja vem som ska hjälpa dem i vardagen är självklart och viktigt för oss moderater. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för hemtjänst i Nyköping. Att de företag som tillsammans med kommunen ­erbjuder hemtjänst ska ha sjysta förutsättningar är en nödvändig utgångspunkt för att våra äldre ska ha alternativ att välja ­mellan.

När Jim Merkell (ägare av Vionord som bland annat utför hemtjänst i Nyköping) i SN 1/2 frågar hur vi politiker ser på deras verksamhet är vårt svar: mycket positivt. Och för att vara extra tydlig: den är nödvändig. Ska vi klara av de välfärdsåtaganden vi har, och som kommer öka framöver, krävs såväl företagare som offentlig verksamhet. Samarbete och en förmåga att förena alla goda krafter är nödvändigt för att vi i Nyköping ska kunna erbjuda kvalitativ omsorg om våra ­äldre nu och i framtiden.

Nyköpingsalliansen, med Moderaterna i spetsen, införde år 2009 den så kallade LOV:en (Lagen om vafrihet) i Nyköping. Därmed gavs företagare möjlighet att bedriva hemtjänst i vår kommun och våra äldre fick för första gången möjligheten att själva välja vilken hemtjänst de vill ha och därmed större inflytande över sin egen vardag. Det är en egenmakt som vi anser att våra äldre ska ha, och därför är det för oss en prioriterad fråga att värna LOV:en och säkra sjysta förutsättningar för de som bedriver hemtjänst.

Vi är med andra ord också klart oroade över att nuvarande politiska styre i Nyköping – S, V, MP – motarbetar detta på ett sätt som hotar att minska våra äldres valmöjligheter. Genom att exempelvis undlåta att höja timersättningen i takt med löne- och övriga kostnadshöjningar enligt omsorgsprisindex har man långsamt minskat möjligheterna för de privata företagen att driva sin verksamhet. Vidare har man i efterhand ändrat på de villkor som gällde då LOV-företagen etablerade sig i Nyköping och därigenom fördyrat verksamheten för dem. Vi moderater anser att den politiska majoriteten brister i ett rättvist och sjyst uppträdande mot dessa företag och mot de kunder som har valt att anlita dem. Det är ett agerande som får mycket negativa konsekvenser för hemtjänsten i vår kommun. Även den kommunala hemtjänsten har ­under ­socialdemokratisk ledning dragit på sig stora ekonomiska problem med betydande underskott. Också den förtjänar bättre förutsättningar.

Moderaterna i Nyköping uppskattar den verksamhet som våra hemtjänstföretag har kommit att stå för. Att de uppskattas av kunderna är det ­heller inget tvivel om då mer än hälften av våra äldre väljer ett privat alternativ för att få sin hemtjänst utförd. Vi vill återinföra det regelverk och motsvarande ersättning kompenserad med omsorgsindex som gällde då företagen sökte sig hit. Vi vill också att fler verksamheter ska kunna omfattas av LOV:en så att valfriheten ökar.

Nyköping ska vara en kommun där Nyköpingsborna i så stor utsträckning som möjligt bestämmer över sin egen vardag – och det ska gälla såväl yngre som äldre medborgare.

Anna af Sillén (M)

gruppledare Nyköpingsmoderaterna

Johan Schenström (M)

andre vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaNyköpings kommunDebattHemtjänstÄldreomsorg
Relaterat