Statsvetaren och redaktören Claes Wiklund, Gnesta, har avlidit i en ålder av 76 år. Sörjd och saknad av många. Hans närmaste är hustrun Atcha och döttrarna från ett tidigare äktenskap, Lena och Jenny.

Claes var sedan 1983 huvudredaktör för Nordisk Tidskrift, som utges av Letterstedtska föreningen. Dess ordförande är riksdagens f d talman Björn von Sydow, som också är god vän till Claes sedan tiden på Statsvetenskapliga institutionen på 1960-talet.

Jag har haft förmånen att känna Claes sedan vi som 10-åringar träffades i samband med fotboll i Vasaparken i Stockholm. Det visade sig sedan att vi hamnade i samma klass i Vasa Realskola där vi gick 1953−58.

Claes och jag fortsatte därefter till gymnasiet i Statens Normalskola i Stockholm. Vi engagerade oss i skolans föreningsliv (idrottsföreningen respektive elevrådet). Vi gav ut flera skoltidningar och anordnade åtskilliga skolfester 1958−62.

Efter studentexamen fortsatte Claes och jag till Stockholms universitet, där vi utöver studierna till fil kand-examen engagerade oss i Utrikespolitiska föreningen.

Under studieåren umgicks vi intensivt tillsammans med våra nybildade familjer. Sedan följde några år med skilda bostadsorter och därmed sporadiska kontakter. Under senare år har kontakterna blivit mer intensiva igen med månatliga luncher.

Claes var en mycket allmänbildad och begåvad man. Hans specialintressen var litteratur, teater, politik och inte minst sport. I stenhård konkurrens med flera hundra sökande kom Claes in på Utrikesdepartementets aspirantutbildning. Inte bara en gång utan två gånger, men han valde annan utbildning.

Claes var anställd vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet 1967−72. Han ägnade några år åt doktorandstudier.

Claes var anställd som tjänsteman i Nordiska rådet 1972-87. Han bevistade mer än 40 årliga sessioner i Nordiska rådet. Det nordiska samarbetet var något av en livsuppgift för honom.

Under åren 1989−99 var han politisk redaktör på Södermanlands Nyheter. Han var medarbetare till centerledaren Karin Söder i mer än 25 år.

Claes har medverkat som författare till flera böcker med huvudsakligen nordisk inriktning. Bland andra antologierna ”Norden sett inifrån. Det fjärde spårbytet” (2017) och ”Norden i sicksack. Tre spårbyten inom nordiskt samarbete” (2000) tillsammans med professor Bengt Sundelius samt vänboken ”Karin Söder. Centerpartist. Nordist. Idealist” till hennes 75-årsdag (2003).

Claes har också skrivit ”Spelet om delningen och vad som sedan hände i Gnesta, Nyköping och Trosa” tillsammans med Södermanlands Nyheters Bo Höglander (1998).