Bland mycket annat var han ordförande i jazzklubben i Flen och vidare engagerad för jazzen i såväl Sörmland som hela Sverige.

En entreprenörssjäl med rötterna i det socialdemokratiska folkhemmet. Ständigt nyfiken och med en obändig vilja att uträtta saker, oavsett om det var med hjälp av organisation, projekt eller med ren kroppsstyrka. Hans arbeten, politiska uppdrag och fritidsengagemang sträckte sig över många områden. Han var en av de sista klassiska föreningsmänniskorna – kunnig, arbetsam och bra på att driva förändring.

Vi som har en stor kärlek till jazzmusiken och arbetar ideellt för denna musikgenre hade den stora glädjen och förmånen att få samarbeta med "Dala" i många år. Närmare tio år var han medlem i styrelsen för Riksförbundet Svensk Jazz där han företrädde Södermanland. I sitt hemlän hade han mer eller mindre själv skapat organisationen Jazz i Sörmland för att stärka samarbetet, spara pengar och se till att alla större kommuner i länet fanns med på jazzkartan.

Denna insats ledde till att förbundet skickade ut "Dala" till olika delar av Sverige för att inspirera andra att ta liknande initiativ. Med sin omfattande organisationserfarenhet och välutvecklade talförmåga fick han starkt gehör i såväl styrelse som vid besök vid landets jazzklubbar. För mig som förbundsordförande var han ett stort stöd. Han tänkte alltid bredare och längre än de flesta andra kamrater. Han inte bara lyssnade, han fick mycket gjort. Han kämpade länge med att få yngre att ta över det ideella organisationsjobbet. Jazzen skulle inte bara avnjutas som lyssnare, den skulle också främjas och utvecklas.

Bengt Säve-Söderbergh

Förbundsordförande Svensk Jazz 1992-2014