Andersson blev tillfrågad att vara en del av den ideella organisationen "Act Now", en organisation som vill främja samarbete och tänkande över internationella gränser. Framförallt jobbar de med flykting- och migrationsfrågor. Tidigare i år deltog hon vid organisationens femte internationella konferens till vilken hon blev inbjuden för hennes arbete med den omdebatterade Nyköpingsmodellen. I månadsskiftet juni/juli reste hon till ön Chios för att besöka ett flyktingläger.

– När man kom dit så var det många tankar som for, men framförallt tanken på att samhället kan göra bättre. Antingen genom att hjälpa på plats eller hemifrån. .

På Chios mötte hon blickar av hopp, tomhet och förtvivlan. Hon besökte det överbefolkade flyktinglägret tillsammans med sin arbetsgrupp från Act Now. Gruppen består av femton personer från flera europeiska länder och alla är borgmästare eller kommunexperter av något slag. Tanken med resan var att dela erfarenheter, idéer och praktiska exempel på hur man kan jobba med migration och social sammanhållning.

– Vi ska lära av varandra, inte göra samma misstag. Det är jätteviktigt med integrations- och flyktingfrågor och vi måste lyfta den frågan högre i kommunen.

Olika länder i Europa står inför olika problem i flyktingfrågan, i Sverige pratas det mycket om att vi inte kan ta emot hur många som helst medan man i till exempel Libanon och Jordanien står inför helt andra utmaningar, framförallt i fråga om infrastruktur.

– Vi hjälper varandra. Alla har olika tankar och idéer om lösningar och man tar med sig dessa och funderar på hur de kan implementeras i sitt eget land eller sin egen kommun.

Veronica lämnade Chios med värk i både hjärtat och magen, framförallt var det mötena med de ensamkommande flyktingbarnen som berörde. I Nyköping vill hon nu hålla i informationskvällar och se till så att man fortsätter prata om dessa frågor. Även om Veronica Andersson företräder Socialdemokraterna så poängterar hon att det är en fråga som angår hela samhället.

– Jag vill att vi ska sluta prata om våra världsmedborgare i termer av siffror. Det är faktiskt någons son eller dotter, människor med drömmar precis som vi.