Minnesord Mats Bäckarslöf har avlidit vid endast 54 års ålder efter en tids sjukdom. Han sörjs närmast av hustru Kristina och fyra barn.

Mats var utbildad sjukgymnast men arbetade alltmer med utvecklingsfrågor inom Landstinget Sörmland och senare även på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Han var en pionjär när det gällde digitala stödprogram i vården.

Vi lärde kände Mats som projektledare inom SKL inom den nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling. Han hade då utarbetat en nationell översyn över befintliga digitala program för att underlätta valet av program för landsting. Senaste fyra åren har Mats lett oss med fast hand för att ta fram kriterier för att kvalitetssäkra internetbaserade program. Han har på ett smidigt och ödmjukt sätt hanterat både leverantörer, landsting och oss.

Artikelbild

| Mats Bäckarslöf.

På sitt lågmälda och underfundiga sätt med glimten i ögat har han varit ett nöje att umgås med. Mats har samtidigt varit målinriktad och sett till att vi har levererat, det vill säga att resultaten kommit berörda tillgodo. Parallellt med vårt arbete har han tjänstgjort som projektledare inom Landstinget Sörmland.

Vi kommer nu att sakna Mats ledarskap men kommer att se till att hans arbete lever vidare inom detta viktiga område. Hans eget datorprogram om stöd till patienter inför och efter ledoperation är ett av de bästa stödprogram vi har sett; enkelt, tydligt och intuitivt, precis som Mats var. Våra tankar går nu till Mats familj.