Ordförande Lars Eriksson skrattar åt den fåniga frågan "ska ni gå i pension nu?" men berätta sedan under ett större allvar att PRO Vrena har lagt ner sin verksamhet. Stigtomta har sin vilande och att Brandkärr kanske lägger ner sin verksamhet nästa år.

– Vi har också vikande antal medlemmar, säger han.

Men någon risk att verksamheten i Nyköping ska försvinna inom överskådlig tid ser han inte. Föreningen har 850 betalande medlemmar och uppemot 130 personer som stadigt besöker olika aktiviteter på Pensionärernas hus i centrala Nyköping.

Styrelsen har identifierat flera orsaker till medlemstappet men ser att en viktig del handlar om orken att ta sig till föreningslokalen.

– Vi talar om att vi är beredda att hämta dem, säger han men berättar att det ofta inte räcker som argument.

Därför har styrelsen under sommaren diskuterat nya strategier.

– Vi ska försöka med en utåtriktande verksamhet på äldreboenden och på seniorboenden, säger han.

Lars Eriksson tror att det första steget är relativt enkelt.

– Vi behöver åka ut, bjuda på kaffe och fråga vad medlemmarna vill ha för aktiviteter.

Nästa steg kräver givetvis mer planering, när aktiviteterna ska sjösättas, men styrelsen letar redan nu efter en förteckning över samlingslokaler.

– Alla boenden har inte det, säger han.

På tisdag ska 65 år som förening firas lite extra, med smörgås och live-band. Att musik är en grundläggande del av festligheter vet alla men Eriksson berättar också att den ingrediensen är nödvändig vid PRO:s mest uppskattade aktivitet – föreningens danser. Om den aktiviteten kommer att efterfrågas ute på Nyköpings äldreboenden återstår att se.