Eric blev ingenjör vid Chalmers i slutet av 1930-talet. Uppväxten vid Jönköpings Motorfabrik, där hans far var verkmästare, lade grunden till den osedvanligt tekniska begåvning han sedan utvecklade. Hans ingenjörskonst kom väl till pass när Sverige gick från lågproduktivt agrarsamhälle till ett väl utvecklat industrisamhälle. Eric var i hög grad delaktig i detta.

Vid det nybildade SAAB i Linköping, där Eric blev verkstadschef, deltog han i utvecklingen av det svenska bombplanet B18. Han blev sedan verkstadschef vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping och arbetade där liksom i Svendborg i Danmark med busstillverkning och därefter i Arlöv med tankvagnar. Detta ledde Eric till mejeriindustrin med behov av ökad tankkapacitet. 1961 blev Eric verkstadschef för Wedholms i Nyköping, ett ledande företag för tillverkning av mjölktankar och mjölkkannor.

Det senare var något Indien hade stort behov av, då man inledde sin så kallade ”Operation Flood”, lett av den legendariske indiern Dr Kurien. Det av Alfa Laval och STAB ägda bolaget Vulcan behövde en driftig person som kunde utveckla företagets tillverkning av mejeriutrustning i Poona. Eric var snabbt på plats 1967, tillsammans med hustrun Maud.

1971 fick Eric ett samtal från Alfa Lavals ledning, om han kunde åka till Melbourne för att se på en fabrik för mejeriutrustning man köpt där. Detta första besök ledde till att han och Maud flyttade till Melbourne, en vistelse som kom att blir 50 år lång. 1983 gick Eric i pension men fortsatte med liknande verksamheten i egen regi i ytterligare 20 år. Då kände han det dags att gå i pension på riktigt.

Eric och Maud hade ett stort engagemang för Svenska kyrkan i utlandet och den svenska församlingen i Melbourne. I stort sett varje år åkte de hem till Sverige under sommaren till sitt hus, Backa, utanför Nyköping.

Att på sensomrarna träffa Eric inför återresan till Melbourne var en inspirerande upplevelse. Så sent som inför återvändandet, när Erik var 95 år, talade vi alltid bara om framtiden, inklusive kommande års Australian Open. Jag är övertygad om att förmågan att ständigt se framåt lade grunden till Erics långa och händelserika liv.

För den närmaste släkten,

Inge Gerremo