Hennes far tjänstemannen Fritz Borgström kom från Skåne, Tyringetrakten, gift i andra giftet med distriktssköterskan Karin, född Sundin. Sundin var lotssläkt från Oxelösund. Margaretha gick i flickskola och tog studenten i Västerås år 1958. Redan då hade hon mist sin far. Hon läste in matematik och geografi i Uppsala och blev färdig adjunkt i början av 1960-talet. Gift 1963 med blivande prästen Bengt kom hon att tjänstgöra i Heby, Strängnäs och Katrineholms läroverk, Gnesta Frejaskolas högstadium och de sista tjugo åren på Nicolaiskolan i Nyköping.

Redan med bygget av S:t Lars kyrka i Hallstahammar 1953-1955 fick hon möta en engagerad omvärld. Unga från hela världen gjorde frivilliginsatser. Hon kom tidigt ifråga för ungdomsledaruppgifter på stiftsgården i Rättvik. Hon kom att återvända till Rättvik många gånger, mer än halva livet till dess retreatplats Sankt Davidsgården, en oas på hemmaplan.

Margaretha deltog aktivt i församlingslivet och var mån om att prästgården skulle vara en öppen plats.

Margaretha hade ett stort intresse för kyrkans internationella arbete. Hon var under många år aktiv i Svenska kyrkans internationella engagemang på församlings- och kontraktsnivå.

Deras gemensamma intresse i resandet förde dem till de flesta av världens hörn, intensifierat efter Bengts bortgång. 2009 togs hon upp i S:t Annas katolska församling och fortsatte sitt engagemang. Studier som pensionär gav nya input. Men cancern tog hennes sista krafter. När hon inte längre kunde resa var det hemtjänsten som förde världen till henne med sin personal. De hade stort utbyte av varandra. Hon sörjs av såväl barn och barnbarn, släktingar som vänner och kollegor, när och fjärran.

Ingvar Lindetun

Prost emeritus