Runar tillsammans med sin hustru Kerstin var stöttepelare inom Väntjänsten i många år. Väntjänsten är en ideell förening som försöker genom sina medarbetare lindra våra äldres isolering och ensamhet. Det sker i form av promenader, läsa högt ur tidning eller bok, hjälpa till vid besök på post och apotek, hos läkare men framförallt vara samtalspartner och god lyssnare.

Runar ägnade sig dels åt att besöka de äldre och dels åt att utveckla Väntjänsten. Fler och fler medarbetare anlitades och föreningens ekonomi stärktes genom att oförtrutet söka finna nya bidragsgivare till verksamheten. Här kom nog mycket av hans erfarenheter att ha arbetat inom bilindustrin till stor nytta. Runar var en skicklig förhandlare och kunde berätta mycket om Väntjänsten och dess behov av en stabil ekonomi. Han fann också många vägar att informera om Väntjänsten för att sprida vårt budskap och behov av resurser. Framför allt att framhålla vilken stor ensamhet och isolering väldigt många av våra äldre lever i.

När jag själv kom in i väntjänsten blev jag varmt mottagen av Runar, Kerstin och styrelsen. Då jag efter några år tog över ordförandeskapet var allt väl förberett och deras stöd under kommande år var en stor trygghet för mitt ordförandeskap.

För väntjänsten

Karin Klingfeldt