Jag fick förmånen att träffa Leif första gången 2006 i samband med politiken inom Moderaterna.

Leif och hans hustru hade flyttat till Oxelösund några år tidigare. Leif hade ingått avtalspension och hade nu mycket tid att göra helt andra saker.

Han engagerade sig mer och mer inom politiken för Moderaterna. Såväl inom kommun – som landstingspolitiken, men glömde aldrig andra intresseområden som segling, golf, hunden Selma och sitt engagemang inom Rotary.

Efter valet 2010 kom jag och Leif att samverka än mer inom politiken och lärde känna varandra nära. Vi tyckte inte alltid lika i de olika frågorna men vi kom alltid överens.

Den gemensamma nyckeln att komma överens i vilken riktning frågor skulle ta, var golfen.

Under golfrundorna hann vi fatta beslut och även prata om allt och inget. Det senare var inte minst viktigt. Här framkom vad som var viktigt i livet. Leif återkom alltid till familjen som hade prioritet.

Leif var under en period ordförande för Moderaterna i Oxelösund. I den nuvarande styrelsen var han adjungerad för att tillföra klokhet. Han hade oftast en tyngd och kraftfullhet i sina synpunkter han ville förmedla som fick styrelsen att lyssna. Vi i styrelsen känner en stor förlust och saknad.

Så sent som i september spelade vi en runda golf och pratade om just, allt och inget. Leif hade redan tidigare fattat beslut om att trappa ner i det politiska engagemanget då han vill ägna tiden åt familjen. Men livet ville tyvärr något annat.

Tack för att vi fick låna Leif som vän och en kraft inom Moderaterna i Oxelösund.

Leif Thor, Oxelösund, har avlidit i en ålder av 72 år. Hans närmaste är hustrun Ewa samt döttrarna Pernilla och Petra med familjer.

Vännen och gruppledare för Moderaterna i Oxelösund, Dag Bergentoft