Göran Ekelund hade redan under skoltiden ett stort intresse för konst och har berättat hur han som gymnasist visade och bad om synpunkter på sina egna alster av en gästande konstnär som ställde ut i Nyköping.

Under sitt yrkesverksamma liv träffade han många konstnärer vars karriär han sedan följde. Han berättade gärna om sådana intressanta möten. När han 2011 lät sig väljas in i styrelsen för Nyköpings Konstförening blev hans erfarenhet och kunnande en stor tillgång i föreningsarbetet. Han startade också en studiecirkel där deltagarna kunde träffas för att diskutera konst och konsthantverk.

Under de fem år som Göran samlade cirka 15 medlemmar i cirkeln fick deltagarna genom hans kunnande lära mycket. Han var en god pedagog och man minns gärna hans roliga avslutande knorrar. Han hade engagemang för varje deltagare och tyckte det var roligt när vi delade med oss av nya insikter, ofta på ett sätt så att man minns dessa stunder med viss ömhet. Tack vare Görans initiativ har vi fått uppleva många intressanta möten. Cirkelverksamheten vill vi fortsätta i hans anda men saknaden efter Görans intresse, engagemang och humor är stor.

Det är med stor saknad vi minns Göran och våra tankar går dessa dagar till Marianne med familj. Vi delar sorgen och saknaden efter Göran.

För medlemmar och styrelsen i Nyköpings Konstförening genom

Agneta Emilson, Ulrika Sandblom, Ulla Sörensen, Rolf H Reimers, ordförande, Claes Wikander och Hans Åkesson, före detta ordförande