Det blir inga gemensamma vallöften från Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) i år. Partierna går till val var för sig, och vilken konstellation som styr kommunen efter valet återstår att se. Foto:

2014 års vallöften: Grön bock för byggen – röd bock för skolan

Gnesta

SN tog ett snack med Gnestas två kommunalråd för att stämma av hur det gått med förra valrörelsens löften.

Socialdemokraterna och Moderaterna, som kom att bilda politisk majoritet i Gnesta efter det förra valet, strösslade inte med några vallöften för fyra år sedan. Enligt kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage (M) beror det på att det ofta är svårt att koka ner kommunal politik till enstaka frågor som lämpar sig för gröna och röda bockar fyra år senare.

– Mycket vi pratar om är inte så konkret. Det beror på att de stora penseldragen också är det som är viktigt för en kommun på längre sikt. Vill man vara politiker så tycker jag att man måste ha visioner.

En del konkreta mål sattes dock upp, som ett nytt äldreboende och en ny sporthall. Båda de projekten är i rullning, men det ser inte ut som att kommunalråden får klippa några band innan den här mandatperioden är över.

– Vi hade ett läge inför förra valet då upplevelsen var att äldreomsorgen inte fungerade som den borde, det var dags att spänna bågen, säger kommunalrådet Johan Rocklind (S).

Båda majoritetspartierna pratade även inför valet om att skapa fler så kallade trygghetsboenden, för att avlasta trycket på kommunens äldreboenden. Det har också blivit verklighet under mandatperioden, då flera av Gnestahems lägenheter på Cirkustomten har omvandlats till just trygghetsboenden.

Skolan är ett område där partierna är överens om att man inte nått hela vägen fram, trots att betyget i årskurs nio steg något förra året.

– Jag är inte nöjd med resultaten i skolan. Vi ser att vi har tagit flera beslut i rätt riktning, men målsättningen är betydligt högre, säger Ann-Sofie Lifvenhage.

– Skolan kan inte utvärderas utifrån att betygen går lite upp och ner, vi måste hålla högre nivå. Här blir man också lite ödmjuk inför vad det egentligen är vi går ut och säger att vi ska göra. Det är inte trovärdigt med enkla lösningar, säger Johan Rocklind.

Pendeltågen var en het valfråga 2014, och lär så vara även i år, trots att Gnesta kommuns chanser att påverka i praktiken är relativt små.

– Vi har på alla plan gjort vad vi kunnat för att påverka, och nu är arbetspendlingen på dagordningen på ett helt annat sätt. Vi har faktiskt fler avgångar nu än då. Samtidigt är det trångt på spåren, och där måste man vara ödmjuk, säger Ann-Sofie Lifvenhage.

Moderaterna pratade även om en gång- och cykelväg mellan Gnesta och Björnlunda, något som ännu inte har blivit verklighet. Lifvenhage menar att man slåss "med näbbar och klor", och att steg har tagits för att utreda frågan, men att Trafikverket som ansvarar för väg 57 hittills har prioriterat satsningar på andra håll i Sörmland högre.

Svenska politiker bra på att hålla vallöften

Politiker i Sverige har historiskt sett varit duktiga på att uppfylla sina vallöften, enligt det statsvetenskapliga forskningen. Enligt en studie uppfyllde de Socialdemokratiska regeringarna 89 procent av sina löften mellan 1994 och 2002. Även efterföljande regeringar under 2000-talet står sig bra i internationella jämförelser.

Folket har dock en annan bild. Enligt en studie från 2010 svarade bara 32 procent av väljarna att partier uppfyller sina löften.

Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunKommunalpolitikVal 2018
Relaterat