Avfallspriser både höjs och sänks

Gnesta

Förändringar i den så kallade renhållningstaxan klubbades av kommunstyrelsen på måndagen.

För en- och tvåfamiljshus med sophämtning varannan vecka höjs årspriset med 44 kronor, enligt ett räkneexempel.

För flerfamiljshus och företag sänks dock kostnaden för sophämtning. De nya priserna föreslås börja gälla den 1 april, men först ska kommunfullmäktige fatta beslut.

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommun