Dan Levins slunga, som med hjälp av centrifugalkraft suger ut honungen, kan hantera 52 ramar åt gången. "Skriv gärna det, det är lite skryt i biodlarvärlden", säger han entusiastiskt. Nästa år ska slungan bytas ut mot en ännu större variant. Foto:

Björnlundas biguru: "Bibristen en myt"

Gnesta

Det talas och skrivs allt oftare om brist på bin och därav kris för lantbruk som är beroende av insekternas pollineringsexpertis. Men många uppgifter som förekommer i rapporteringen är rena myter, enligt biodlaren Dan Levin.

När SN träffade Dan Levin för drygt två år sedan berättade han om resan från glad amatör till storskalig biodlare med 400 bikupor. Sedan dess har företaget Björnlunda honung fortsatt att växa. Han har flyttat sin slunga och sina tankar till större lokaler, i en gammal blomsterbutik någon kilometer öster om Björnlunda samhälle.

— Tanken är att fortsätta skala upp organiskt, säger Dan Levin och visar runt i honungsfabriken.

Det går att hitta Dan Levins honung på vissa butiker i trakten, och på Bondens egen marknad i Mariefred. Men merparten levereras till Ica under varumärket Svensk landskapshonung, som är en ekonomisk förening där tio yrkesbiodlare samarbetar.

När tidningen frågar Dan Levin hur han ser på den rådande bristen på bin är svaret något oväntat.

— Det där är en myt som journalister har köpt rakt av. Det finns absolut ingen bibrist, det finns fler bin än någonsin i Sverige just nu, säger Dan Levin.

Visserligen har många vilda bin det tufft, och flera arter är rödlistade, förklarar han. Det beror på att nya metoder inom jordbruket har lett till mindre variation i växtligheten.

Odlade bin som sköts av biodlare klarar sig dock utmärkt, och det är också dessa odlade bin som lantbrukare är beroende av för pollinering av till exempel raps. Men det är två skilda frågor enligt Dan Levin. Missförstånden grundar sig i en massiv bidöd i Nordamerika 2006 där omkring 50 procent av alla bin dog under vintern.

— Man vet inte säkert varför, men man tror att det berodde på en mix av sjukdomar spridda av kvalster och bekämpningsmedel. I södra Europa har man upplevt mindre bidöd sedan dess, men aldrig i Sverige.

Att 2017 skulle ha varit ett dåligt år för biodlare, på grund av torka och kyla, stämmer inte heller, enligt Dan Levin. Åtminstone inte söder om Dalälven.

— Vissa år åker man på en smocka och får i princip jobba gratis på grund av dålig skörd. I år har det varit ett år med normal skörd från kuporna.

Tusentals bin per kupa

Dan Levin har i dag omkring 450 bikupor runt om i östra Sörmland, mellan Sparreholm och Järna.

Kuporna står tio och tio, mer än så klarar inte den sörmländska naturen att föda.

Varje kupa rymmer mellan 50 och 60 000 bin sommartid, och ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.

Den första skörden honung kommer strax efter midsommar, och kommer då från maskros och raps. Den andra skörden sker i augusti och är främst baserad på nektar från vita klöverblommor, som ger en starkare honungssmak.

Läs mer om dessa ämnen

GnestaBiologisk mångfald