• Centerns Håkan Ekstrand tycker att de som hinner fylla 18 år bör få bo kvar på ungdomsboendet. Foto:
  • Flera Gnestabor har undertecknat listorna om stöd för medborgarförslaget, en av dem är ledamoten Michael Gustafsson (S) Foto:
  • Flyktingförläggning i Pajala. Foto:
1/

Medborgarförslaget: Låt dem stanna när de fyllt 18

GNESTA

Gnestapolitiker nappar på medborgarförslag om att låta ensamkommande som hunnit fylla 18 år under väntan på asylprocessen få stanna i kommun.

– De kan bo kvar och avsluta sina studier, anser Håkan Ekstrand (C).

Statsbidraget på 390 miljoner kronor till landets kommuner har använts på olika sätt, även om de främst är avsedda för att underlätta för de ensamkommande som tvingas lämna hvb-boenden när de fyllt 18 år.

Socialnämndens ordförande i Gnesta, Ingrid Jerneborg Glimne (M), är stenhård i sin övertygelse om att alla över 18 år är myndiga och bör lämna Gnesta kommun. Ordföranden har även påpekat att pengarna knappt räcker för en helårsplats till en enda boende på hvb-hemmet.

– Det är inte så stor skillnad att bo i Flen eller Gnesta. Man får väl lära sig om inte annat, sa hon under en debatt i kommunfullmäktige där MP och V ansåg att amnesti bör ges till dessa unga som ofta bott ett par år på kommunens ungdomsboende.

Gruppen bakom medborgarförslaget om att låta alla asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år få stanna kvar i kommunen har hittills samlat ihop 262 namnunderskrifter.

Skälen är rent humanitära, i stället för att slitas upp från skola och aktiviteter för att bo på någon av Migrationsverkets boende i en annan kommun under asylprocessen.

– Det är full möjligt att hitta lösningar för fortsatt boende i anvisningskommunen, skriver de som står bakom medborgarförslaget i ett öppet brev till alla ledamöter i Gnesta kommunfullmäktige.

I brevet visar de på exempel där så har skett. Flen, Strängnäs och Vingåker tillhör de 21 kommuner som satsar på att låta de unga få bo kvar i kommunalt boende. Det finns även fjorton kommuner, exempelvis Södertälje, som satsar på att låta de unga bo kvar under en begränsad tid, som fram till skolterminens slut.

Ett tjugotal kommuner samarbetar med civilsamhället för att lösa boendesituationen för den här gruppen människor, däribland Göteborg som skänkt 6,5 miljoner kronor av det totala statsbidragsbeloppet på 10,8 miljoner kronor till föreningen Agape. Föreningen driver sju boenden och har i dag hittat 131 frivillighem för de unga som fått lämna sina hvb-hem.

Oppositionsrådet Håkan Ekstrand (C) är en av 31 ledamöter i kommunfullmäktige som fått uppmaningen i brevet och han anser att Gnesta kan agera på likande sätt som i Vingåker och Flen.

– Vi kan helt enkelt bara låta ungdomarna bo kvar på boendet som vi ändå måste betala driften för. Det finns ju plats, konstaterar Håkan Ekstrand.

En delegation för medborgarförslaget kommer att delta under kommunfullmäktige 12 februari då ett eventuellt beslut fattas kring deras förslag.

Läs mer om dessa ämnen

EnsamkommandeGnesta kommunMigrationsverketFlyktingpolitik