Stängslingen kring Molstabergs hagar är en knäckfråga.

Domstol: Rätt att neka skyddsjakt

GNESTA

Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Stockholm rätt i deras bedömning av att förutsättningarna för skyddsjakt av varg i Molstabergtrakten inte är uppfyllda

Därmed avslås LRFs överklagan av beslutet att inte bevilja skyddsjakt.

Förvaltningsrätten menar i domen att länsstyrelsen " har fog för sin uppfattning att det har funnits betydande svagheter i stängslingen av de angripna hagarna” och att "förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda, då det finns en annan lämplig lösning i form av skyddsåtgärder genom översyn av stängslingen såsom länsstyrelsen har föreslagit.”

LRF kritiserar förvaltningsrätten för att de inte har prövat alla delar av relevant lagstiftning, som att rovdjurspolitiken inte ska försvåra tamdjurshållningen och att socioekonomisk hänsyn ska tas i rovdjursförvaltningen.

Det var i början av maj som två angrepp av varg skedde på Molstabergs gård då ett 60-tal får dödades.

Läs mer om dessa ämnen

SkyddsjaktVarg