• Miladin Panic, rektor för Welandersborgsskolan i Björnlunda och Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Foto:
  • Skolchefen Christina Thunberg tror att det är svårt för landsbygdskolor att nå upp till 100 procent vad gäller behöriga lärare. Foto:
1/

Färre behöriga lärare på landsbygden

GNESTA

Det är stor skillnad vad gäller andel behöriga lärare i städer och på landsbygd, enligt Skolverkets siffror. Men även inom kommunerna kan det variera - som i Gnesta.

Skollagen ska garantera en likvärdig utbildning för alla elever men samtidigt möter eleverna ofta lärare med varierande kompetensnivå.

2011 infördes krav om lärarlegitimation som talar om vilka ämnen man är behörig att sätta betyg i. Men det är fortfarande många lärare som undervisar i ämnen som de inte har behörighet i.

I landsbygdskommunerna är i snitt endast 63 procent av lärarna behöriga i minst ett ämne jämfört med storstädernas lärare som landar på ett genomsnitt kring 73 procent.

I Gnesta kommun ligger den minsta skolan i botten jämfört med den största i topp vad gäller andelen behöriga lärare, Kvarnbackaskolan (f-5) i Stjärnhov har 34 procent jämfört med Frejaskolans högstadiums 70 procent.

Samtidigt har Welandersborgsskolan som också är en mindre f-5 skola fler behöriga lärare än genomsnittet.

På Welandersborg har 70 procent av heltidstjänsterna lärarlegitimation plus behörighet i minst ett undervisningsämne.

Enligt Miladin Panic som är rektor för bägge skolorna så saknas en legitimerad pedagog i sy- och texillärartjänsten.

– Å andra sidan är det en pedagog som är ytterst kompetent i ämnet och bland annat varit med i olika uppmärksammade designutställningar.

Musiklärartjänsten på Kvarnbacka är också tillsatt av en icke legitimerad lärare.

– Musiklärartjänsten på Welandersborg i årskurs 5-6 är tillsatt av legitimerad lärare och i årskurs 3-4 av en pedagog som har gått på musikhögskolan men som har haft en annan inriktning än ämnesläraren.

Barn- och utbildningschefen i kommunen, Christina Thunberg, vill nyansera bilden lite.

– Om man tittar på heltidstjänster på respektive skola och utifrån detta hur stor andel som både har lärarlegitimation och behörighet i ämnet de undervisar i så stämmer siffrorna, konstaterar skolchefen.

– Men om man tittar på andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (andel av heltidstjänster) så har Welandersborg 91,3 procent och Kvarnbacka 69,9 procent.

Lärare som ej har behörighet i ett visst ämne kan bland annat ta hjälp av kollega, arbetslag eller skolledning för samråd kring betygssättning.

– Självklart är ämnestillhörigheten viktig. Även om en pedagog kan läsa in sig så är det kanske inte en kunskap som sitter på djupet då, menar Thunberg.

Hur många lärare som är behöriga på Waldorfskolan i Gnesta är oklart eftersom fristående skolor inte ingår i statistiken från Skolverket.

Lärarbehörigheten i Gnesta

Frejaskolan 6-9 har motsvarande 28,8 heltidsanställda lärare, varav 70,7% har lärarlegitimation.

Welandersborgs skola F-5 har 8,1 heltidslärare, varav 70,0% har lärarlegitimation

Dansutskolan F-5 har 19,8 heltidslärare, varav 64,3% har lärarlegitimation.

Frejaskolan F-5 har 23,3 heltidsanställda lärare, varav 48,8% har lärarlegitimation.

Kvarnbackaskolan F-5 har 4,9 heltidslärare, varav 34,6% har lärarlegitimation.

Källa: Skolverket

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

ämne/skolaGnesta kommunSkolverketskola och utbildning
Relaterat