Fortsatt debatt: "Nu är det upp till varje folkvald att stå upp för ensamkommande eller inte"

Gnesta

Gustav Edman, gruppledare för MP i Gnesta, är positiv till att medborgarförslaget om ensamkommande skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. Vuxen- och omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) är av annan uppfattning.

Under måndagens kommunfullmäktige var flera av personerna som skrivit under medborgarförslaget om att kommunen ska använda statsbidrag för att ensamkommande som fyllt 18 år ska kunna bo kvar i Gnesta, på plats för att delta i allmänhetens frågestund.

När det omdebatterade förslaget senare skulle skickas vidare till vuxen- och omsorgsnämnden, yrkade Carl Werner (MP) på att fullmäktige i stället skulle fatta beslut i frågan längre fram, vilket fick medhåll från majoriteten.

Gustav Edman, gruppledare för MP.

Gustav Edman är nöjd över att förslaget kommer att hanteras av kommunfullmäktige och hoppas på att det kommer att göra skillnad.

– Det här är ett ärende som engagerar så många att vi tycker att det bör beslutas i den högsta beslutande församlingen. Nu blir det upp till varje folkvald ledamot att stå upp för de ensamkommande eller inte.

Men vuxen- och omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne, är av en annan uppfattning och tror att det bara kommer att dra ut på tiden.

– Man ville att det skulle upp i fullmäktige och jag förstår inte varför, det förlänger bara processen. Jag har redan gett i uppdrag till vår förvaltningschef att ta hand om det och skyndsamt försöka komma fram till ett bra förslag.

Vuxen- och omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M).

Gustav Edman håller inte med.

– Fullmäktige sammanträder ju varje månad. Det som avgör hur lång tid det tar är hur snabbt vuxen- och omsorgsnämnden arbetar.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

GnestaKommunalpolitik
Relaterat