Foto:

Gnesta kommun gör bred satsning för likvärdig skola

GNESTA

De 3,4 miljoner kronor som Gnestas skolor får i statsbidrag kommer att användas väldigt brett. Enligt Bengt Greiff, planeringschef på förvaltningen, så kan det gälla insatser för barn med särskilda behov.

Regeringens satsning med 116 miljoner kronor till länet ska göra skolorna mer likvärdiga i kommunerna.

I Gnesta kommer vi att ta fram en plan för hur vi ska använda pengarna, berättar Bengt Greiff, planeringschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

– Elever med särskilda behov, handläggning och resurspedagoger lär komma ifråga. Elevhälsan är ett annat viktigt område som vi prioriterar, säger Bengt Greiff.

– Att hjälpa barn som har svårigheter med att hantera förändringar och som kräver lång framförhållning. Det kan handla om insatser för att lyckas med satsningar på inkluderande klasser.

Även ledarskapsutbildning lär komma ifråga för stödet.

– Det finns även ett ökat behov av studie- och yrkesvägledning. Många saknar kunskap om vilka akademiska utbildningar som finns om man vill studera vidare.

Pengarna är alltså inte öronmärkta på annat sätt än att stödet ska bidra till en mer likvärdig skola och gynna eleverna.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunGnestaSkola
Relaterat