Minskad ersättning från Migrationsverket

GNESTA

Migrationsverket avslår delar av Gnesta kommuns ansökan om ersättning för asylsökande barn i förskola eller skola.

Kommunen hade sökt drygt 2 miljoner kronor i ersättning men får endast drygt 1,1 miljoner kronor utbetalt.

Skälet till att man inte får hela summan är att flera asylsökande är kommunplacerade eller bor i en annan kommun samt att någon även hunnit fylla 18 år innan gymnasiestudier påbörjats och då har kommunen inte rätt till ersättning.

– Eftersom ersättningen från Migrationsverket är svår att förutsäga så har kommun inte räknat med att få mer än det vi nu erhållit. Beslutet får därför inga ekonomiska konsekvenser, säger Monica Nilsson, ekonom i Gnesta kommun.

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunMigrationsverket