Enligt Naturvårdsverkets statistik så har 37 Gnestabor hittills sökt och fått elcykelbidrag i år. Något finansmarknadsministern Per Bolund ger tummen upp för då han mötte partikollegan Gustav Edman i Gnesta. Foto:

MP: Alla anställda i kommunen bör få en cykel - på samma sätt som friskvård

Gnesta

Inför cykel som personalförmån till Gnesta kommuns alla anställda – det föreslår Miljöpartiet i Gnesta. Per Bolund, biträdande finansminister, som besökte Gnesta under tisdagen tycker det är ett utmärkt initiativ.

Ministern fick bland annat en visning av Frustuna kyrka och dess miljöarbete samt träffade småföretagare och talade med pendlare vid stationen innan besöket avslutades med middag i Vår Lokal.

Under parollen Ett grönare Gnesta föreslår MP i Gnesta att de kommunanställda kan få köpa en cykel, genom en modell med bruttolöneavdrag. Tanken är att om fler får chansen att cykla så kan biltrafiken minskas.

Tanken är att de anställda genom avdrag på lönen kan få en förmånscykel. Något som skulle förbättra folkhälsan men även vara positivt för hela samhället, hävdar Per Bolund.

– Arbetsgivare borde se fördelarna med att allt fler cyklar till och från jobbet, säger ministern som själv dagligen cyklar till och från riksdagen och hemmet i Älvsjö.

– Skattereglerna bör ses över för att förenkla liknande initiativ på statlig nivå. Elcykelpremien har inneburit över 50 000 fler cyklar på våra gator så visst finns ett intresse. .

MP vill se en stor satsning på naturturism och att man binder ihop tätorterna med Sörmlandsleden genom fler gång- och cykelbanor.

Omställningen till en grön och hållbar energi är en annan viktigt motor för en levande landsbygd, menar Per Bolund, som tycker det är kul att Sörmland även intar tredje plats vad gäller användandet av solcellsstöd.

Lokalt vill MP även dra i gång ett pilotprojekt med medborgarbudget i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov.

– Det behövs flera sätt att påverka politiken. Genom att ge invånarna makt över en budget och bestämma vilka investeringar som är viktiga för orten, så kan politiken bli bättre och engagemanget större, tror Gustav Edman.

Offentliga sammanträden bör även ske utanför kommunhuset och förläggas på andra orter för att nå fler invånare.

– Det kan ge en starkare känsla av att politiken inte enbart centreras i centralorten utan där människor finns, menar Edman.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietGnestaMiljöPolitikVal 2018
Relaterat