I framtiden kan det bli aktuellt att söka investeringsstöd för laddstolpar, menar kommunstyrelsens ordförande. Foto:

MP: Ska Gnesta ta Klimatklivet i år?

GNESTA

Alla kommuner i länet - utom Gnesta- har sökt investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder som minskar på koldioxidutsläppen.Miljöpartiet undrar nu om kommunen kommer delta i Klimatklivet i år.

2015 drog regeringen i gång Klimatklivet som är ett bidrag som delas ut för att minska på utsläppen på lokal nivå i landet. Kommuner, företag och organisationer kan söka stöd för investeringar som görs, exempelvis när man fasar ut fossil energi, tillvaratar spillvärme bättre, energieffektiviserar i byggnader och satsar på laddstolpar för elbilar.

Totalt ska 2,8 miljarder kronor betalas ut under en femårsperiod för åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp. Bidragen har varierat mellan 4 000 kronor till uppemot 134 miljoner kronor. Den största delen ska dock finansieras av initiativtagaren.

Från Gnesta har enbart två ansökningar inkommit, enligt Länsstyrelsens energi- och klimatsamordnare i länet, Deniz Butros. Lexell Fastigheter AB som fick avslag på sin ansökan om laddinfrastruktur medan Frustuna församlings ansökan om laddinfrastruktur fick godkänt från Naturvårdsverket. 

Miljöpartiets Carl Werner har reagerat över att i februari sökte alla länets kommuner stöd från Klimatklivet men inte Gnesta så nu frågar han kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S):

– Avser majoriteten verka för att kommunen söker pengar från Klimatklivet, till exempelvis fler laddstolpar för elbilar i kommunen?

Carl Werner, (MP) ledamot i fullmäktige i Gnesta. Foto:

I dagsläget finns en enda laddstolpe med två uttag i hela Gnesta kommun.

Kommunstyrelsens ordförande menar att kommunen inte investerat under den aktuella ansökningsperioden och därför inte sökt medfinansiering.

– Det kan absolut bli aktuellt att söka medfinansiering från Klimatklivet då det pågår en diskussion om just laddinfrastruktur, kopplat till exempelvis ombyggnad av centrum och pendlarparkeringen som planeras, menar Rocklind.

Klimatklivet 2018

Klimatklivet kan sökas vid följande ansökningsomgångar.

15 januari - 15 februari

Beslut planeras till maj.

17 april - 17 maj

Beslut planeras till september.

27 augusti - 27 september

Beslut planeras till december.

Källa: Länsstyrelsen Sömland

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunLänsstyrelsen i SörmlandKlimatMiljö
Relaterat