• Den sedan länge planerade Familjecentralen håller nu på att inredas i flygeln till vårdcentralen. Foto:
  • Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) är nöjd med nyordningen. – Nu har vi ett helhetsgrepp. Foto:
1/

Nytt namn ger utökat ansvarsområde

GNESTA

På onsdagen har socialnämnden sitt första sammanträde under sitt nya namn. – Nu har vi ett helhetsgrepp om allt inom socialtjänsten, säger nämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M).

Vuxen- och omsorgsnämnden byter 2019 namn, tillbaka till det tidigare namnet socialnämnden. I och med det har nämnden också fått en del nya verksamheter på sin lott . Exempelvis arbetsmarknadsenheten som även inkluderar vuxenutbildning, SFI och kompletterande yrkesutbildningar.

– Vi tyckte att socialnämnden säger mer om vad vi gör. Nu har vi tagit totalgreppet om allt som rör socialtjänsten, vi ska försöka bygga igen mellanrummen mellan olika insatser, säger Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande i socialnämnden.

På onsdag har nämnden sitt första sammanträde och på agendan finns bland annat Framtidsplan 2019-2021. Budgeten utökas från 192 miljoner kronor 2018 till 224 miljoner kronor 2019, efter de stora underskotten i fjol.

– Det är en utökad budget men vi hoppas att det på sikt ska göra att vi sparar pengar genom att folk inte hamnar i utanförskap. Tidigare har folk kunnat hamna i glapp mellan handläggare, men om man nu söker ekonomiskt bistånd för att man inte kan få jobb, hamnar man direkt i spåret med olika insatser för att få hjälp med det. Vi kan hjälpa till med utbildning eller praktik, vad det nu är man behöver, säger Ingrid Jerneborg Glimne (M).

Flera olika samverkansprojekt är också på gång. Socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har ett samverkansavtal för uppsökande verksamhet för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar att hamna i svårigheter.

Socialnämnden ska även arbeta över kommungränserna. I höstas anslöt man till Nyköpings Barnahus och i mars är det invigning för en länsgemensam socialjour med bas i Eskilstuna socialtjänst. Socialjouren ska vara ingången till socialtjänstens individ och familjeomsorg gällande barn, unga vuxna i missbruk och/eller våld i nära relation. Däremot omfattas inte LSS eller äldreomsorg av socialjouren.

– Vi har valt att gå in i en länsgemensam socialjour för att vi är en så liten kommun och det skulle kunna bli rättsosäkert. Vi har haft politikerjour i stället för tjänstemannajour och ibland kunde det bli så att jouren inte kunde tillräckligt mycket. Det här känns som en bra lösning. Vi kommer att utvärdera den löpande, säger Ingrid Jerneborg Glimne.

Ett annat samverkansprojekt är det med landstinget Sörmland. SN har tidigare skrivit om Familjecentralen som skjutits på framtiden flera gånger. Familjecentralen är ett kluster med BVC, socialtjänsten och öppen förskola som ska ligga i samma byggnad som vårdcentralen.

– Vi och Flen är sist på bollen med Familjecentraler i Sörmland. Det har varit på tal länge i Gnesta men ibland har landstinget haft problem och ibland vi. Nu verkar vi äntligen vara i fas. Vi har börjat bygga och planerar att öppna i juni, säger Ingrid Jerneborg Glimne.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunKommunalpolitikSocialtjänst
Relaterat