Peter Andrén blir allt mer irriterad över att få parkeringsböter i Gnesta samtidigt som det ofta finns tomma korttidsplatser. "Kan väl inte kosta så mycket att byta skyltar?" Foto:

Pendlare efterlyser fler pendlar-platser

GNESTA
annons

För drygt 1,5 år sedan avslog kommunen Peter Andréns medborgarförslag om fler långtidsparkeringsplatser i Gnesta.

– Vi har en bra balans av p-platser, anser Gnestas planeringschef Tomas Enqvist.

Peter Andrén är en av många Gnestabor som tar bilen till tågstationen i Gnesta för att därefter åka vidare med tåg till jobb på andra orter. Men hans tålamod tryter.

– När man ska med tåget vill man parkera så nära station som möjligt, eftersom man inte har några stora tidsmarginaler att köra runt och leta efter platser. Allt för ofta finns det ingen 24-timmars plats ledig, men däremot en massa tomma 2-timmarsplatser, konstaterar Peter Andrén när han återigen fått en p-bot efter att i brådskan ha parkerat på en korttidsplats.

Peter Andrén har inte bara knutit näven i fickan utan för drygt ett år sedan lämnade han in ett medborgarförslag om fler pendlarplatser.

– Allt fler flyttar ju hit men jobbar på annan ort, så det behövs fler platser helt enkelt, säger Peter som även menar att parkeringsplatserna på den norra sidan av järnvägen inte räcker till.

– Problemet är ju att det varje dag finns många outnyttjade 2-timmarsplatser vid Ica och Auktionisten. Hur svårt kan det vara att göra om några av dessa platser?

Men Tomas Enqvist, planeringschef i Gnesta, menar att frågan om behovet av fler parkeringsplatser nära stationen är lyft i utvecklingsplanen och att bedömningen ändå är att det råder "en bra balans".

Sedan 2013 har det tillkommit elva platser i centrala Gnesta vilket innebär totalt 540 parkeringsplatser.

– Men nästa år är tanken att vi ska bygga ett femtiotal nya platser på den norra sidan av järnvägen, säger planeringschefen eftersom det finns utrymme i investeringsbudgeten.

– För att få fler platser intill tågstationen så har vi även lyft planer på att göra om cykelvägen längs spåret till parkeringsplatser. Det sker när det investeras i en ny cykelbana läng Västra Storgatan

Tomas Enqvist påpekar dessutom att rätt många parkeringsplatser ägs av framförallt Ica.

På frågan om man haft kontakt med näringsidkare som Ica och eventuellt föreslagit hyra av p-plats eller utköp av densamma svarar Enqvist att det inte varit aktuellt.

Du har tidigare sagt att du tittar på möjligheten att ­effektivisera parkeringsytorna och på så sätt möjliggöra fler parkeringar. Kan ni tänka er ett parkeringshus vid den befintliga pendlarparkeringen?

– Det ska inte uteslutas att det på sikt kan uppstå behov att titta på en sådan lösning, men i nuläget fokuserar vi på att skapa nya p-platser i markplan.

Parkeringsplatser i tätorten

Det är gratis att parkera i Gnesta.

Dock krävs parkeringsskiva på vissa platser.

292 p-platser ( 24 timmar )

237 p-latser ( korttid 15 min- 4 timmar )

225 cykelparkeringar runt Västra Storgatan

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunBilarInfrastruktur
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka