Barn- och elevombudet kräver skadestånd från Gnesta kommun. Foto:

Personal på skola härmade elev – ombud kräver skadestånd

Gnesta

En elev på en skola i Gnesta har utsatts för kränkningar från skolpersonal. Nu kräver barn- och elevombudet 15 000 kronor i skadestånd.

Det var i januari i år som en vårdnadshavare anmälde kränkande behandling på en skola i Gnesta. Två personer som jobbar på skolan ska ha utsatt en elev för kränkningar, bland annat genom att ha härmat eleven när hen varit arg och upprörd.

Barn- och elevombudet har utrett saken, och kräver nu 15 000 kronor i skadestånd av Gnesta kommun. I beslutet framgår det också att barnet utsatts för "fysiskt ingripande", som "inte anses ha skett i en akut situation utan snarare för att tillrättavisa".

Rektorn ska ha fått kännedom om incidenterna, men valt att inte anmäla till förvaltningen. Kommunen har visserligen utrett händelserna, men det skedde först efter att vårdnadshavaren gjorde sin anmälan. Här riktar barn- och elevombudet kritik mot Gnesta kommun, och menar att rutinerna behöver ses över.

BEO efterlyser också en större beredskap för att bemöta oönskat beteende från elevens sida, utan att hen utsätts för kränkande behandling, i framtiden.

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenGnesta