Eleverna på Dansutskolan har nu börjat en ny termin med en ny rektor på ingång. Foto:

Personalbantning ingen nedskärning enligt Gnestas skolchef

Gnesta

Dansutskolan får en ny rektor i september. Samtidigt hörs kritik om nedskärningar som drabbat både barn och personal.

– Det handlar inte om nedskärningar utan rektors ansvar att ha sin budget i balans, hävdar skolchefen i Gnesta.

Malin Palmér Andersson kommer närmast från en tjänst som biträdande rektor för Vitalisskolan i Trosa och kliver in som rektor på Dansut den tredje september.

Hon kommer då att ta över en verksamhet som kritiserats under det senaste läsåret, vilket SN tidigare rapporterat om.

Nu hävdar kritiska röster att Dansutskolan saknar resurspedagoger på grund av nedskärningar, endast finns åtta pedagoger finns för 150 elever på fritids, där flera barn även behöver extrastöd.

Resurspedagogerna försvinner vid lunchtid så då finns ingen hjälp under skoltid, hävdar en tipsare till SN som vill vara anonym.

– Vår nya rektor får naturligtvis föra diskussionen vidare nästa vecka men vi förstår inte vad som åsyftas med åtta pedagoger på 150 elever. Skolan har över 300 elever och betydligt fler pedagoger.

Skolchefen i Gnesta hävdar att det inte är nedskärningar som orsakat detta.

– Gnesta kommun har inte mindre budget än andra, snarare tvärtom. I alla fall enligt min erfarenhet, konstaterar Christina Thunberg, som tidigare varit bland annat rektor i Örebro.

– Det handlar mer om hur man använder resurserna. Rektorer måste hålla budget och inte övertrassera, konstaterar Thunberg.

Så det har alltså skett på skolorna i tätorten?

– Budget är på helår och har inte överskridits men om man har haft för höga personalkostnader under våren måste dessa bantas inför hösten. Det är inte synonymt med nedskärningar.

– Det handlar inte om nedskärningar utan rektors ansvar att ha sin budget i balans. I vissa fall behöver man ta bort tjänster inför hösten då man haft många anställda under våren, menar Christina Thunberg.

Har man inte haft en dialog med medarbetarna i verksamheten om detta?

– Nej, rektor har dessvärre inte haft den dialogen.

Det har varit en viss turbulens kring skolan som 2014 fick kritik från Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Föräldrar till barn i särskolan pekade även på brister 2017.

– Det som påpekades i höstas var att behörig lärare saknades vilket har åtgärdats, svarar skolchefen.

Inför terminens början har även en expansion av Dansutskolan skett eftersom skolan övertar delar av Björkbackens lokaler där särskolan håller till, för att ge undervisning åt elever.

– Den nya rektorn kommer att kliva in i detta arbete och det kommer även att tas fram en lokalförsörjningsplan.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunDansutskolanGnestaSkola
Relaterat