Tomas Enqvist är planeringschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun. Foto:

Pristvist om grävjobb på Frönäs gärde

Gnesta

Kommunen och en entreprenör som utför markarbeten på Frönäs gärde är inte överens om priset för jobbet. "Orimliga kostnadsavvikelser", skriver kommunens planeringschef i ett brev.

Det är Eskilstunaföretaget Waanggren som via Maskinringen Sörmland utför gatu- och VA-arbeten på Frönäs gärde, inom ett område där 36 bostadsrätter och det nya äldreboendet Strandhagen håller på att byggas.

Kostnaden för jobbet skulle enligt kontraktet bli 6,8 miljoner kronor, men entreprenören har sedan dess skickat 21 så kallade ätor till samhällsbyggnadsförvaltningen. En ÄTA (ändringar, tillägg, avgående) syftar på ett tilläggsarbete av något slag som uppkommit efter att kontrakt skrivits på, och är relativt vanligt vid byggarbeten.

Företaget vill nu fakturera en delsumma om drygt 4,4 miljoner kronor och hänvisar till de 21 tilläggsarbetena. Bland annat har vattendrag i arbetsområdet som inte var kända på förhand inneburit merarbete, enligt företaget.

Kommunen menar dock att underlag bara har lämnats för ett av dessa 21 tillägg. Tomas Enqvist, planeringschef på Gnesta kommun, kallar anspråken för "orimliga kostnadsavvikelser" i ett brev till företaget. När SN ringer upp tonar han dock ned konflikten mellan parterna.

— Det är inga konstigheter egentligen. Vi vill ha bättre underlag och har en dialog kring de här tilläggskostnaderna.

Även entreprenören säger att tvisten nog låter värre i mejlform.

— Det är ganska avancerade kontrakt och det ligger i entreprenadens natur att varje fråga får en ekonomisk konsekvens. Därför är det inte alls ovanligt att man har mer eller mindre tvistiga punkter, säger Gustaf Wånggren.

Han räknar dock med att komma överens med kommunen om priset.

— Överens kommer vi att bli, men hur har jag ingen aning om.

Arbetet pågår enligt planen fram till sommaren.

Läs mer om dessa ämnen

GnestaByggnation