Tar man sovmorgon kan det vara svårt att hitta en parkeringsplats vid stationen i Gnesta en vanlig vardag. I centrumplanen pekar kommunen ut flera områden för möjliga nya parkeringar de kommande åren. Foto:

Så vill Gnesta kommun ordna fler p-platser

Gnesta

Den omtalade centrumplanen innehåller mer än arkitektskisser och nya bostäder. Kring stationen pekas flera områden ut som framtida parkeringar, totalt handlar det om ett par hundra nya platser för främst pendlare.

Kommunens utvecklingsplan för centrala Gnesta klubbades av kommunstyrelsen på måndagen, och som SN tidigare har berättat ligger stort fokus på förvandlingen av det så kallade centrumkvarteret. Planen, som ska vara vägledande i de kommande årens utveckling av centrala tätorten, berör dock flera andra heta frågor, inte minst parkeringsplatser.

Det finns i dag omkring 540 parkeringsplatser i anslutning till centrum och tågstationen, varav 300 tillåter parkering i 24 timmar och därmed klassas som pendlarplatser. När det gäller parkering för butiksärenden finns det i dag ingen brist, men pendlare har det stundtals svårt att hitta en ledig plats.

– Det är en jätteviktig fråga. Man måste både se till handelns och pendlarnas intressen, säger Patrik Nissen, samhällsbyggnadschef.

För att råda bot på problemet pekas flera områden ut som möjliga framtida pendlarparkeringar i centrumplanen. Den lägst hängande frukten anses vara en yta intill Rekals gamla lokaler på den norra sidan av spåret, där 50 nya platser beräknas få plats. Det arbetet väntas kunna påbörjas under det här året. Tanken är även att Rekalhuset, som kommunen äger, ska rivas på sikt, vilket skulle kunna ge plats för ytterligare parkeringsplatser.

Planen pekar här också på behovet av fler laddstolpar för elbilar. I dag finns endast två stolpar.

Den gång- och cykelväg som löper längs med spåret på den södra sidan blir överflödig när den pågående upprustningen av Västra storgatan är färdig. Det, i kombination med en omorganisation av befintliga parkeringsplatser, skulle kunna innebära omkring 100 nya parkeringsplatser, enligt planen.

Gnestas nuvarande så kallade parkeringstal är 1,2 platser per lägenhet och två platser per villa. De talen anses nu vara för höga, åtminstone i centrala lägen, och en utredning av nya riktlinjer föreslås. Parkeringstal syftar främst på platser för boende.

Även parkeringsmöjligheter för cyklister nämns i centrumplanen. Det finns 245 platser vid stationen, varav ungefär hälften används i dagsläget. Cyklingen bedöms dock öka kommande år. Det finns även ett behov av fler cykelparkeringar under tak.

Centrumplanen

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för centrala Gnesta har pågått i flera år, och resultatet presenterades nyligen. Planen, som ska ligga till grund för utvecklingen av centrum, är inte juridiskt bindande och ligger i praktiken någonstans i gränslandet mellan översiktsplan och detaljplan.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunGnestaParkeringPendling
Relaterat