• Rektor för all vuxenutbildning i Gnesta, Helene Pettersson, välkomnar regeringens utredning gällande utbildningen i svenska för invandrare (SFI). Foto:
  • SN har tidigare rapporterat om hur pedagogerna i Gnesta låtit elever som Altohamy Mohamed och Mazur Kamalmaz sjunga i kör. På så sätt har de lärt sig både visskatter och svenska på en och samma gång. Foto:
1/

SFI-utbildning ska utredas

GNESTA

Regeringen har beslutat att utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ska utredas, eftersom det är så stora skillnader i kommunernas resurser. I Gnesta går cirka 80 elever SFI-skola.

Helene Pettersson är rektor för all vuxenutbildning i Gnesta och hon välkomnar utredningen.

– Det är ju bra att samla kunskap från de håll där det fungerar bra, så att man lär av varandras erfarenheter. Gnesta är ju ingen gigantisk kommun så här fungerar verksamheten bra. Vi kan jobba både individuellt och enskilt med eleverna men även i större grupper, säger Helene Pettersson som är rektor för både komvux, SFI och lärvux i kommunen.

Enligt Helene Pettersson så är hela SFI-utbildningen väldigt flexibel eftersom eleverna har så vitt skilda bakgrund och förkunskaper. Somliga är akademiker medan andra knappt fått lära sig läsa och skriva.

– Hur man lär är ju väldigt individuellt och beror ju även på förkunskaperna . Vissa lär sig snabbt svenska och slutar här eftersom man fått jobb eller börjat plugga vidare.

Vi jobbar även mycket för att elever ska kunna kombinera undervisning med en praktikplats.

Lärarteamet på SFI i Gnesta består i dagsläget av fem lärare där några har lång yrkeserfarenhet men saknar lärarlegitimation. Ett par av dem har dock lärarlegitimation i svenska som andraspråk.

– Flera av lärarna är deltidsanställda men kan vara flexibla och exempelvis ställa upp och undervisa extratimmar, som när vi erbjuder extrapass för de elever som behöver mer undervisning.

I dag erbjuds eleverna 15 timmar i veckan för att lära sig svenska.

– Vi jobbar även mycket för att elever ska kunna kombinera undervisning med en praktikplats. Då får man ju tillfälle att praktisera det man lärt sig, menar rektorn.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommer presentera utredningens resultat innan första juni nästa år.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunIntegrationSkola
Relaterat