Benny Åberg och Elisabeth Lundberg-Karlsson fick på torsdagen de första namnunderskrifterna till Föreningen Gnestapendelns upprop om tätarehelgtrafik. Foto:

Upprop för fler helgturer på pendeltåget

Gnesta

På torsdagen startade Föreningen Gnestapendeln en namninsamling med syftet att få till tätare pendeltågstrafik på helgerna. Nuvarande turtäthet går inte att kombinera med ett helgjobb, menar föreningen.

Benny Åberg och Elisabeth Lundberg-Karlsson från Föreningen Gnestapendeln var på pendeltågsstationen på torsdagsförmiddagen för att samla in de första namnunderskrifterna. Uppropets syfte är att visa politiken att det finns ett stort behov av tätare trafik på helgerna.

— Tåg varannan timme, som det är nu på lördagar och söndagar, går inte att förena med en fast anställning om man jobbar inom till exempel handeln eller vården med mycket helgpass, säger Benny Åberg, föreningens ordförande och kommunpolitiker för Vänsterpartiet.

För de flesta Gnestabor som pendlar till jobb på helgerna är bilen det enda alternativet, menar han. De första pendlarna som får frågan att skriva under uppropet tvekar inte.

— Självklart, säger en kvinna som just ska kliva på pendeltåget.

Elisabeth Lundberg-Karlsson, sekreterare i pendlarföreningen, berättar att hon nyligen var tvungen att åka hemifrån klockan tolv för att hinna till en tandläkartid i Stockholm klockan tre.

— Det är ju u-landsnivå, konstaterar hon.

Föreningen är inne i en intensiv period. På onsdagen var Benny Åberg i Stockholm för att tillsammans med ett 60-tal andra aktörer träffa infrastrukturministern Thomas Eneroth och komma med synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell tågplan 2018-2029.

Åberg menar att de så kallade prioriteringskriterierna, där snabbtågen får förtur framför regionaltåg och kollektivtrafik, måste ses över. Det lär dröja minst tio år innan Ostlänken, om den blir av, står färdig, och trängseln på sträckan Järna - Gnesta kan lätta.

— Jag tror att Gnestapendlarna kan stå ut med att vänta, men frågan är ju om SJ och MTR gör det, säger Benny Åberg.

Han tror och hoppas att föreningen kan få gehör för sin oro från regeringen, eftersom problemen med trånga spår finns på andra håll i landet.

— Det är en nationell fråga. I Alingsås har de redan lagt ned en lokal tåglinje på grund av trängsel, och ersatt med buss. Det är ett scenario vi inte vill se här, säger Elisabeth Lundberg-Karlsson.

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunPendling