Broddar är en billig halkförsäkring som en del kommuner bjuder sina pensionärer på. Foto:

Vänstern vill ge gratis broddar till pensionärer

Gnesta

Gratis broddar till pensionärer är en jämställdhetsfråga, skriver Vänsterpartiet i Gnesta i en motion där de föreslår att Gnesta kommun ska dela ut broddarna gratis till de pensionärer som så önskar.

Den hala vintern har gjort att antalet fallolyckor ökar. Vissa kommuner, bland annat Strängnäs, delar sedan en tid ut gratis broddar till sina pensionärer för att minska halkolyckorna. SN har tidigare skrivit om att PRO i Gnesta förespråkar gratis broddar till pensionärer och nu har även Vänsterpartiet Gnesta tagit ställning i frågan.

I en motion till kommunfullmäktige lyfter de fram att det är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsåtgärd, eftersom kvinnor generellt lever längre än män och använder bil i mindre utsträckning än män.

Kvinnor som grupp är också överrepresenterade när det gäller låg pension. Att köpa broddar för egen kassa kan därför vara något de av kostnadsskäl avstår ifrån, menar partiet.

– Anledningen till att broddar behövs särskilt mycket nu är det förändrade klimatet med snabba förändringar med tö och minusgrader. Det såg man kanske någon enstaka gång förr om vintrarna, men nu är det återkommande, säger Lena Staaf, ordförande för Vänsterpartiet Gnesta.

Vad det skulle kosta att genomföra att ge gratis broddar till kommunens pensionärer är inget Vänsterpartiet räknat på, men Lena Staaf menar att kostnaden bör jämföras med vad halkolyckorna kostar.

– Vi håller på att titta på nu om det finns statistik på sjukhusen för vårdkostnader. Det är klart att det är olika kassor med region och kommun, men i slutändan handlar det ju ändå om samma människor, säger Lena Staaf.

Eftersom pensionärsorganisationerna I Gnesta redan själva uppmärksammat frågan är de motiverade att hjälpa till att informera och dela ut broddar, tror hon.

– Det viktigaste är ju att folk känner till att möjligheten finns, annars blir de ju bara liggande.

Läs mer om dessa ämnen

GnestaPensionär