Korv återkallas efter listeriafynd

Konsument

Företaget Hedmans delikatesser återkallar tre olika korvprodukter med batchnummer 42, efter att listeriabakterier upptäckts i korven.

Det rör sig om Hedmans delikatessers kallrökta älgkorv, både hel och i bit, samt företagets hjortkorv. Samtliga med batchnummer 42.

Det finns listeria i korven, enligt preliminära analyser. Företaget uppger att mer information kommer läggas ut på deras hemsida när det fullständiga laboratoriesvaret finns tillgängligt.

Ät inte korv med just dessa etiketter (batchnummer 42), uppmanar Hedmans delikatesser. Foto:

Listeria

Listeriainfektion orsakas av bakterien Listeria monocytogenes som är allmänt förekommande i naturen.

Sjukdomen drabbar framför allt gravida kvinnor, nyfödda barn, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar.

Den vanligaste sjukdomsbilden hos en vuxen person är en blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation.

En listeriainfektion hos en gravid kvinna kan leda till prematur födsel, fosterdöd eller svår sjukdom (meningit eller sepsis) hos det nyfödda barnet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LivsmedelsverketKonsumentLivsmedelMat
Relaterat