Alla är välkomna till Nyköpings högstadium, en skola som bidrar till ett mer jämlikt och tolerant samhälle. skriver skolans rektor Peter Sund.  Foto: Therése Jansson

Alla är välkomna till ­Nyköpings högstadium

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik 170214 Svar till Insändare ”Nu får det vara nog!”, ­insändare SN måndag 13 februari 2017 och ”Alpha = dålig ­planering!”, insändare SN ­tisdag 14 februari 2017

Nyköpings högstadium är en skola där alla elever är välkomna. Vi är en skola med fantastisk personal som har mångårig erfarenhet av arbete mot kränkningar och utanförskap. Vår policy och ambition är att ta tag i konflikter och/eller kränkande behandling ­direkt! Vi har ett nära samarbete med såväl socialtjänst och polis i de ärenden som kräver det, till exempel om en elev känner sig hotad. Vi vet att känslan av att känna sig trygg i skolan är en nödvändighet för att klara av skolarbetet. I vår vision tror vi starkt på att bemöta varandra med ömsesidig respekt – lärare till elev, elev till lärare och självklart elev till elev och i personalgruppen. Detta bidrar till att skapa förtroende för varandra och en god arbetsro.

Vid fördelningen av elever till våra nya 7:or tror vi starkt på modellen att skapa så integrerade/mixade och likvärdiga klasser som möjligt. Vi gör det utifrån övertygelsen att detta leder skolan framåt, såväl gällande för den enskilde elevens utveckling och för skolans resultat i stort. Skolan är den viktigaste platsen att skapa förutsättningar för det demokratiska samhället där alla möts utifrån sina olika förutsättningar. På så vis vill vi på Nyköpings högstadium bidra till ett mer jämlikt och tolerant samhälle. (Fördelningen utgår från Skolverkets SALSA-värde som bland annat tar hänsyn till föräldrars utbildningsbakgrund, härkomst och ekonomiska förutsättningar. Elever från olika skolor har därför olika SALSA-värde. Vi vill ha så jämna SALSA-värden som möjligt i våra klasser varför vi mixar elever från olika områden i Nyköping i varje klass. Nästa parameter handlar om att få till en så jämn könsfördelning som möjligt i alla klasser. Efter det tittar vi på profilval utifrån att vi vill undvika att skapa enhetliga profilklasser. Vi har även medvetet valt bort att tillämpa ”kompisval”, där vi framförallt tänker på de elever som inte har någon kompis som de kan välja och även de som inte blir valda av någon annan.)

Vid varje skolstart finns det en mer eller mindre stor oro kring nya klasskamrater hos många elever. Efter tre skolstarter på Nyköpings högstadium kan vi nu ta stöd i beprövad erfarenhet och säga att denna oro försvinner för de allra flest redan efter lära-känna-dagen i maj, som sker när eleverna fortfarande går i årskurs 6. När sedan skolan startar i augusti lägger vi stor vikt vid att arbeta samman klasserna och arbetar med att göra eleverna så trygga som möjligt. När skolan sedan har pågått några veckor har eleverna hittat varandra i sina nya klasser. Vårt mål är att alla elever känner sig trygga och lyckas i sin kunskapsutveckling.

Det vi börjar se hos våra nuvarande elever är att de skapar nya relationer och får nya vänner som de kanske aldrig hade fått annars. I ett längre perspektiv så är vi säkra på att denna modell kommer att motverka den segregation som råder i Nyköpings kommun.

Som alla skolor står vi inför utmaningar och vi känner att i en stor skola har vi resurser arbeta proaktivt för att möta dem.

Är du nyfiken på hur vi arbetar får du gärna ta kontakt med oss. Vi tar gärna emot ditt samtal och bjuder gärna in till ett besök.

Vänligen

Peter Sund rektor Nyköpings högstadium

Läs mer om dessa ämnen

Insändare