Alliansen vill skapa stabilitet i skolan

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Nyköpings skolor behöver långsiktighet och lugn. Den senaste tiden har vi fått alltför många exempel på att nuvarande majoritet inte lyckas skapa detta. Snabba lösningar för att hantera plötsligt uppkomna lokalproblem och avsaknad av personal är några tecken på att nuvarande S-, V-, MP-majoritet inte lyckas skapa den ordning som krävs för att skolpersonal och elever ska kunna fokusera på studierna. Som en konsekvens av detta är betygsresultaten också alltför låga, liksom behörigheten till gymnasiet och till högskola. Det vill vi ändra på.

För att skapa arbetsro i skolan och nå bättre studieresultat menar vi att följande behövs:

– En plan för hur skolan i Nyköping ska utvecklas. Vi ser helst att så många partier som möjligt samlas bakom den för att skapa långsiktighet och stabilitet.

Det behövs en strategi för skollokaler så att underhåll, nybyggnation och etablering av fristående skolor kan ske i tid och under ordnade former.

– Kommunen behöver bli en bättre arbetsgivare så att fler lärare och rektorer vill jobba i våra skolor. Personalen är vår viktigaste resurs.

– Ett tydligt fokus på kunskap. Att utbilda våra barn är skolans självklara uppgift.

– En god samverkan med kommunens fristående skolor. Det är viktigt att flera olika skolor finns i vår kommun, ett bredare utbud av skolor skapar större möjligheter för föräldrar och elever att hitta en skola som passar just deras behov.

Vi vet att det i våra skolor runt om i kommunen finns skolpersonal som jobbar hårt för att skolan ska vara bra. Liksom det finns elever som kämpar för att nå studieresultat och bra betyg. Alla förtjänar de bästa förutsättningar vi kan ge.

Anna af Sillén (M) Martina Hallström (C) Sofia Remnert (L) Marita Göransson (KD)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare