Anmärkningsvärt att inte (S) uttryckt sitt ogillande

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Politik Tidigare har SN rapporterat från Kommunfullmäktige i Oxelösund när en högt uppsatt majoritetspolitiker uttryckt sig mycket märkligt, uppseendeväckande och kränkande. När kommunfullmäktige skulle fatta beslut om revidering av riktlinjer om muta och korruption så föreslog Alliansen att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av en visselblåsarfunktion, extern eller intern.

Förslaget avslogs av majoriteten som menade att det räckte för medarbetaren att gå till sin chef eller dennes chef. Gruppledaren för Vänstern hänvisade också till fackliga ombud.

Alliansen hänvisade då till att alla inte är med i facket. Efter det uttryckte Renfors att de som inte är med i facket får skylla sig själva, de är svartfötter.

Att uttrycka sig så kränkande är mycket anmärkningsvärt. Arbetsgivarverket är väldigt tydligt: ”Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och drabbade tas om hand.”

Renfors har genom sitt politiska uppdrag det högsta arbetsgivaransvaret. Det gör hans uttalande så allvarligt.

Anmärkningsvärt är också att ingen från den övriga politiska majoriteten, Socialdemokraterna, uttryckt sitt ogillande. Slutsatsen blir då att de ger sitt gillande och frågan infinner sig: Är detta ett vardagligt tal i de politiska vänster korridorerna?

Stefan Johansson (M) Bo Höglander (C) Klas Lundberg (L) Dag Bergentoft (M)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare