Avgifter i Trosa kommun

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Avfall Sophämtning, latrin- och slamtömning av slutna tankar har höjts kraftigt 2018. T.ex en 3 kubikmeter tank höjts från 1251 kr till 1750 kr = 40 procents höjning.

Jämför man med Gnesta är skillnaden ännu större, då är det 60–90 procent dyrare i Trosa.

Höjningarna är så höga att Alliansen har valt att inte ta med avgifterna i broschyren ”Avfall och källsortering 2018. I broschyren 2017 fanns avgifterna med.

Varför är skillnaden så stor till nackdel för Trosas invånare.

Kommunerna använder samma företag för slamtömning.

Yngve Hurtig

Läs mer om dessa ämnen

Insändare