Föreningarnas arbete mot sexuella övergrepp mot barn inom idrotten måste bli bättre, och då behövs stöd från kommunen, anser (M) i Nyköping. FOTO: VEGARD WIVESTAD

Barnidrott ska vara trygg

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Idrott Nyköpingsmoderaterna har satt målet att Nyköping ska bli Sveriges bästa barnidrottskommun. Ett första självklart steg på den resan är att säkra att barn är trygga i sitt idrottande. Idrotten och det ideella föreningslivet är en fantastisk kraft i vårt samhälle som ger barn och ungdomar en möjlighet till en bra start i livet. Samtidigt har flera händelser inom idrotten på nationell nivå den senaste tiden tydligt pekat på att barn också är sårbara inom idrotten. Var femte barn/ungdom utsätts för sexuellt ofredande inom idrotten, det är något vi måste vidta kraftfulla åtgärder mot och som vi vuxna måste våga diskutera.

Vi tror på den positiva kraften i idrotten och givet att många barn under uppväxten är medlemmar i en idrottsförening är idrotten också en viktig motor i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. I det arbetet behöver idrotten ta ett större ansvar men också få ett större stöd. I skolan har vi anmälningsplikt och skyddsnät, men inom idrotten finns i dag inga tydliga ramar från kommunens sida. Det behöver vi ändra på. Nyköpingsmoderaterna föreslår därför att kommunen via föreningsstöden ska öka föreningarnas insikt om, och arbete mot, övergrepp på barn. Detta genom att verka för att föreningarna ska ansluta sig till ”Idrottsbrevet” för att erhålla kommunalt föreningsstöd. ”Idrottsbrevets” riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för föreningar i förebyggande arbete mot sexuella övergrepp på barn.

Idrotten bärs i stor utsträckning fram av ett ideellt engagemang som vi måste värna. Här i Nyköping finns många goda exempel på idrottsklubbars insatser för barn och unga. Därför är det viktigt att kommunens hantering av föreningarna sker på ett så smidigt sätt som möjligt. Det ska vara lätt att bedriva föreningsverksamhet i vår kommun och samtidigt möta de krav på trygghet som ställs. Kommun och föreningsliv måste tillsammans jobba för att skydda barn och barns integritet. Och politiskt måste ett ansvar tas för att prioritera frågan.

Anna af Sillén (M) Peter Howard (M)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka