Lekplatsen i nedre Frösäng behöver tillsyn och skötsel. Foto: Peter Skoglund 

Beröm och kritik för utomhusanläggningar

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Multiplan Jag blir riktigt glad över beskedet, att kommunstyrelsen i det vackra Oxelösund, har beslutat sig för att anlägga en multiplan vid Peterslundsskolan. Det gillar vi och hoppas på fler multiarenor för framtiden. I närheten av både bostadsområden och skolor. Det ska även byggas en ny lekplats vid Jogersöbadet. Äntligen. Stort beröm för de besluten.

Vad ansvariga inom Oxelösunds kommun och Kust­bostäder däremot, under en himmelsk massa år, ännu inte har förstått. Det är att våra utomhusanläggningar även ­kräver ett bra kontinuerligt underhåll, genom tillsyn och ”daglig” skötsel av kunnig ­personal. Man verkar i mångt och mycket tro, att alla våra ­utomhusanläggningar sköter sig själva, till stor del. Inget kan väl vara mer fel.

Exemplen är många under årens lopp. Där man ser en kapitalförstöring på byggnader och anläggningar, som inte är försvarbar på något sätt. Kan t.ex. nämna Stenviksbadet, Jogersöbadet, småbåtshamnar, lekplatser m.m.. För inte prata om den tragiska följetongen av hur illa Ramdalens IP har skötts under många år och görs än i dag. Tänk er att vi skulle ­lägga samma skötselnivå på Koordinaten, som dessa utomhus­anläggningar tilldelas. Hur ­skulle det se ut?

Det här är ju anläggningar som nyttjas av många ­invånare, besökare och turister. Då ska de hållas i ett fint skick, med bra tillsyn och väl tilltagen skötsel/underhållsbudget.­ För detta är viktigt , för att kunna­ marknadsföra det vackra ­Oxelösund.

Man ska inte behöva skämmas som skattebetalare/hyresgäst/kund, när man besöker många av våra utomhusanläggningar. Den allmänna lekplatsen i nedre Frösäng (bilden), är tyvärr en sådan plats. Verkar ha fått både tillsynen och skötseln, indragen. Så det finns att önska, hur politiker, nämnder, chefer samt arbetsledning med personal, prioriterar skötseln av våra gemensamma och i grunden fina utomhusanläggningar.

Peter Skoglund

Läs mer om dessa ämnen

Insändare