Bidrag löser inte allt

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Miljö Efter att ha läst en artikel i SN, publicerad 12/8, så reagerar jag då det finns ett flertal påståenden om Nynäs nya våtmark som verkar osedvanligt dåligt underbyggda.

Naturreservatsförvaltaren påstår att bortfallet av betes- och jordbruksmark kommer kunna finansieras via bidrag för att skapa våtmarker! Bidrag för att skapa våtmarker kan utgöras av ett anläggnings- och ett skötselbidrag (miljöersättning).

Med betoning på bidrag. Ett bidrag är till för att täcka EN DEL av kostnaden för att anlägga våtmarker (undantag utgörs av nitratkänsligt område). Hur detta bidrag ska finansiera djurens foder flertalet år framöver framstår mer som ett rent önsketänkande och inte på fakta­baserade kalkyler och ställda krav för att erhålla bidrag. Om nu anläggnings- och skötselbidraget ska finansiera lantbruksdjurens foder, som förvaltaren påstår, vem ska då finansiera våtmarken? Emotser ett svar på den frågan och en något mer väl underbyggd kalkyl av finansieringen!

Kostnadsmedveten

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka