Insändarskribenten lyfter att hajtänderna, alltså trekanterna som markerar väjningsplikt, är underordnad skylten. Väjningsplikten börjar alltså före gång- och cykelbanan. FOTO: CHRISTINE OHLSSON/DAVID DOUBILET (TT)

Bilister: Skylten vinner över hajtänderna

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Cykel Längs med Arnöleden finns en gång- och cykelbana. I alla korsningar med Arnöleden finns det en tydlig väjningspliktsskylt uppsatt på påfartsvägen, denna står INNAN korsningen med gång- och cykelbanan.

Enligt trafikreglerna (och polisen) har då den som kommer på påfartsvägen och ska ut på Arnöleden väjningsplikt mot BÅDE cyklister på gång- och cykelvägen OCH de som kör på Arnöleden. Att ”hajtänderna” är målade strax innan Arnöleden saknar betydelse.

Skylten med väjningsplikt är överordnad vägmarkeringen och anger att föraren har väjningsplikt för all korsande trafik framför skylten.

Det är även förbjudet att köra fram med bil och ställa sig så att man blockerar för cyklister och gående på gång- och cykelbanan.

Varför kan inte kommunen förtydliga detta med att göra riktiga cykelöverfarter både här och på andra ställen? Alla ”missförstånd” leder lätt till både olyckor och otrevliga situationer som kan sluta i handgemäng.

Varför ska man använda cykelbanan när man inte blir respekterad? Vill ni bilister ha oss ut på vägen??

Cyklist som kallades gubbjävel (läs på före ni öppnar munnen!)

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka