En lite trolsk dag vid Nyköpingsån. FOTO: MALÉN ENEBERG

Biologisk mångfald vid Nyköpingsån

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Miljö Längs med Nyköpingsån finns viktiga naturvärden. ­Värden i form av gamla nedfallna träd och natur som till stor del påminner om urskog.

Gamla träd som angripits av trädsvamp och kollapsat har fått vara kvar längs med ­stränderna och hela livscykeln från nya friska träd till döda stammar inklusive den art­rikedom som det medför i form av djurliv har fått ­blomma ut. Det är helt ­fantastiskt att beskåda.

Nu har en del av de murkna ­träden röjts undan på vissa ställen längs med ån och intressen runt omkring i Nyköping vill se allt mer parkliknande miljöer längs med ån. Vi som är intresserade av natur och biologisk mångfald tycker att det är fortsatt viktigt att bevara dessa döende miljöer. De är nämligen fulla av liv.

Visst kan man öka tillgängligheten längs med ån, men att samtidigt värna om den ­döende naturen är viktigt och ­skapar en unik artrikedom mitt i tätorten.

Hoppas att Nyköpings kommun och dess ekologer fort­sätter att värna om dessa livskraftiga miljöer på bästa sätt.

Ekoxen

Läs mer om dessa ämnen

Insändare