Cancervården stänger inte – men bemötandet bör vara bättre

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Angående insändare med rubriken ”Lägg ner Nyköpings sjukhus”, SN 13/7. Det låter som dina anhöriga och närstående inte blivit bemötta och omhändertagna på ett sätt man som patient ska bli, och har rätt att förvänta sig, av vården i Sörmland. Vi beklagar detta. Vi försöker alltid göra så patienten får en så smidig kontakt med vården som möjligt men ibland brister vi samtidigt som det finns en del för oss att förbättra i arbetet med patientens delaktighet under sitt vårdbesök. Detta är något vi arbetar med i det vi kallar patientcentrerad vård som sätter patienten mer i fokus än tidigare. När det gäller cancervården i Sörmland stämmer det inte att den stänger över sommaren.

Patienter som behöver få cytostatikabehandling och strålbehandling prioriteras alltid. Då det du beskriver handlar om flera olika personer och flera olika verksamheter är det svårt att ge dig ett bra svar på det som kan ha gått fel via ett insändarsvar.

Vi ber dig därför att kontakta någon av oss via landstingets växel för att på så sätt reda ut det som hänt och samtidigt kunna svara på de ytterligare frågor du kan tänkas ha. Du kan också vända dig till patientnämnden med dina synpunkter så att vården kan lära av eventuella misstag som skett. Vi vill att patienter som söker vård i Sörmland ska känna trygghet och förtroende för den vård vi erbjuder.

Maria Söderkvist, chef division medicinsk service, Landstinget Sörmland Florean Pietsch, chef division medicin, Landstinget Sörmland.

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka