Därför arbetar vi för att bilda Region Sörmland

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Regionen Genom att bilda ­Region Sörmland samlas ett stort antal politikområden i en organisation. Landstinget, regionförbundet och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, samtliga områden angelägna och viktiga för regionens utveckling och gemensamma välfärd. Det handlar framförallt om hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv, arbetsmarknad, ­utbildning och kultur. Men även om frågor som rör kompetensförsörjning, miljö, ­klimat och folkhälsa.

Det gör dessutom Sörmland starkare och ökar förutsättningarna för att skapa en region som är långsiktigt hållbar.

Ett politiskt styrt organ istället för tre gör också att det blir tydligare för medborgare i kontakten med politiker och tjänstepersoner. Ett tydligare politiskt ansvar stärker dess­utom den demokratiska legitimiteten för de regionala utvecklingsfrågorna. Regionen, med ett starkt mandat och egen beskattningsrätt, blir en starkare och tydligare samverkanspartner för bland annat staten, kommuner och näringslivet. Bildas region Sörmland gör vi det på samma sätt som skett vid regionbildningar i stora delar av landet där landsting ombildats till regioner.

Hur går det till då?

Den 28 mars i år beslutade landstingsstyrelsen att skicka ett förslag om att ansöka om regionbildning i Sörmland på remiss till länets nio kommuner och regionförbundet Sörmland.

Senast den 30 juni 2017 har vi svaren på hur remissinstanserna ser på förslaget om att bilda region Sörmland.

Formellt är det landstingsfullmäktige som sedan ansöker till regeringen om att få bilda region. Ett sådant beslut kan tas av fullmäktige i september 2017.

Riksdagen tar sedan beslut om Region Sörmland får bildas. Detta sker i juni 2018.

Eva Andrén projektledare för arbetet med regionbildning Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

Insändare
annons

Mest delat denna vecka