Därför vill jag inte bli svensk medborgare

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Rättelse Först nu upptäckte jag att min insändare 30. maj med rubrik ”Därför vill jag inte bli svensk medborgare” hade försetts med vilseledande bildtext.

Jag har utmärkta erfarenheter från sjukvården de senare år. Jag har absolut ingen anledning att avstå från svenskt medborgarskap på grund av svensk sjukvård. Min insändare handlar om Sverige som rättsstat. Före 2005 accepterade alla myndigheter att överläkare omarbetade kollegas journaltext om möten med patient bakom stängd dörr. Sedan 2005 vet alla involverade att detta är och var olagligt.

Ingen utredning sker av Socialstyrelsens och Åklagarmyndighetens medhjälp till övergrepp mot sjukvårdens kritiker. Före 2005.

Därför vill jag inte bli svensk medborgare.

Kirsti Jynge Wallén

Läs mer om dessa ämnen

Insändare