De äldre förstod inte brevet från kommunen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Södermanlands Nyheter med journalistik.

Replik Svar till Veronica Andersson (S) (SN 6/7 2018). För det första: Kommunens brev till de äldre att de skall flyttas är daterat den 21 juni och delades då ut enbart till de äldre på deras äldreboende.

För det andra: Kopia av brevet skickades till de anhöriga först den 2 juli efter påpekande. Det blev en lång tid av oro för de äldre som inte till fullo förstod innebörden av brevet utan hjälp av anhörig!

För det tredje: I brevet står inte ett ord om att de har besittningsrätt och att de inte kan tvingas flytta. Där står i stället att (alla) ”de tio platserna kommer att ställas om successivt med start den 1 september 2018”.

Att fler får demensdiagnos kan väl inte vara en överraskning? Enligt din statistik saknas demensboende åt fem personer och därför skall de tio äldre boende på Flora, S:t Anna, uppmanas att flytta därifrån. Borde inte Urban Granström (S) vara lika entusiastisk för investeringar i nytt demensboende som att investera i Horsvik!

Är det så här Nyköping värnar om sina äldre?

Är människor schackpjäser?

Läs mer om dessa ämnen

Insändare